ZARZĄDZENIE Nr III/68/2011 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 października 2011 r. w sprawie: rozdysponowania rezerwy budżetowej z 2011 roku.

ZARZĄDZENIE  Nr III/68/2011
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 31 października 2011 r.

 

w sprawie: rozdysponowania rezerwy budżetowej z 2011 roku.

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku / Dz. U.  z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę  2.000,00 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
Urząd Gminy Stare Czarnowo
758     Różne rozliczenia - 2 000,00
75818   Rezerwy ogólne i celowe - 2.000,00
4810 Rezerwy - 2.000,00

§ 2 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę  2.000,00 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
Urząd Gminy Stare Czarnowo
852     Pomoc społeczna 2 000,00
85295   Pozostała działalność 2 000,00
3110 Świadczenia społeczne 2 000,00

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 08-12-2011 11:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-12-2011
Ostatnia aktualizacja: redaktor 08-12-2011 11:25