ZARZĄDZENIE Nr III/76/2011 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zmiany regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

ZARZĄDZENIE Nr III/76/2011
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 25 listopada 2011 roku


w sprawie zmiany regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Na podstawie art. 3 ust 2 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych /tekst jednolity   z 1994 r. Dz.U.96.70.335 z późn. zm./zarządza się co następuje:

§1. Pkt. 5 w Rozdziale IX Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Gminy Stare Czarnowo stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr II/55/2009 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 września 2009 r. otrzymuje następujące brzmienie:

"5. Pomoc rzeczową lub finansową z okazji świąt dla pracowników  ustala się  w wysokości w/g niżej zamieszczonej tabeli

Dochód na osobę w rodzinie Wysokość pomocy finansowej lub rzeczowej
   do 100 % minimaln. wynagr. do 50 % minimaln. wynagr.
   100 %  -  200 % minimaln. wynagr. do 48 % minimaln. wynagr.
   pow. 200 % minimaln. wynagr. do 46 % minimaln. wynagr.

W szczególnych przypadkach Wójt Gminy Stare Czarnowo może podnieść wysokość pomocy finansowej lub rzeczowej.”

§2. Pozostałe postanowienia Regulaminu zakładowego świadczeń socjalnych pozostają bez zmian.

§3. Zarządzenia powierzam do realizacji Skarbnikowi oraz Sekretarzowi Gminy.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 01-03-2012 08:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-11-2011
Ostatnia aktualizacja: - 01-03-2012 08:36