Rozstrzygnięcie konkursu


Zarządzenie Nr III/35/2012

Wójta Gminy Stare Czarnowo

z dnia 16 sierpnia 2012 r.

 

w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu.

 

Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej /Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm./ w związku z art. 36a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm./

zarządzam, co następuje: 

§ 1

Zatwierdza się konkurs na dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu przeprowadzony w dniu 14.08.2012r., w wyniku którego wyłonionym kandydatem został Pan Artur Cembik.

§ 2

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej dot. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Marek Woś

Wójt Gminy Stare Czarnowo

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 16-07-2012 18:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Łysik 17-08-2012 07:44