Zarządzenie Nr III. 58. 2014 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 października 2014 r. w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczej na terenie gminy Stare Czarnowo w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.


Zarządzenie Nr III. 58. 2014

Wójta Gminy Stare Czarnowo

z dnia 24 października 2014 r.

w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczej na terenie gminy Stare Czarnowo w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art.156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21 , poz. 112 z późn. zm) oraz §2 ust.1 pkt. 3 lit.b Uchwały Państwowej Komisji wyborczej z dnia 22 września 2014 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzam, co następuje:

§ 1.Powołuję operatorów systemów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Stare Czarnowo w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. w osobach :

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 - Pani Paulina Nowak-Ciesielska

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 - Pani Bożena Sarna

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 - Pani Elżbieta Matejczuk

§ 2.Szczegółowy zakres zadań operatorów określa załącznik Nr 8 do Uchwały Państwowej Komisji wyborczej z dnia 22 września 2014 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

§ 3..Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 27-10-2014 08:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-10-2014
Ostatnia aktualizacja: - 27-10-2014 08:26