UCHWAŁA NR IX/62/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 maja 2003r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie na pomoc społeczną w posta

UCHWAŁA Nr IX/62/03

UCHWAŁA NR IX/62/03
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 19 maja 2003 r.

 

w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie na pomoc społeczną w postaci posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w 2003 roku.

Na podstawie art.34 ust.5 ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1118 i poz. 1126; z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885, Nr 90, poz. 1001; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 238; z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122, poz. 1349, Nr 154, poz. 1792; z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 44, poz. 389) oraz § 2 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w 2003 roku (Dz. U. Nr 13, poz. 133) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Świadczenie w formie gorącego posiłku przysługuje nieodpłatnie, gdy dochód w rodzinie ucznia nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 2. W przypadku, gdy dochód w rodzinie ucznia przekracza 200 % kryterium dochodowego określonego w art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej – wydatki poniesione przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie na przyznany posiłek podlegają zwrotowi w całości.

§ 3. Wydatki, o których mowa w § 2, osoby zobowiązane uiszczają w kasie Urzędu Gminy w Starym Czarnowie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-11-2004 19:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2004 19:16