Fundusz sołecki

Fundusz sołecki

 

Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców.

Podstawą prawną funkcjonowania funduszu sołeckiego jest:

 

Uchwalenie budżetu sołectwa:

Zebranie wiejskie w sprawie uchwalenia przyszłorocznego budżetu sołectwa musi odbyć się przed dniem 30 września. Zebranie wiejskie w tej sprawie powinien zwyczajowo zwołać sołtys, w przypadku jego bierności taką inicjatywę posiadają:

Zawiadomienie o planowanym zebraniu wiejskim musi być widoczne w zwyczajowo przyjętej formie przez okres 7 dni poprzedzajacych zebranie wiejskie w sołectwie, którego dotyczy. O terminie zebrania wiejskiego należy powiadomić także wójta gminy. 

 

Podczas zebrania inicjatywę do złożenia wniosku ma wyłącznie:

 

Wniosek musi zawierać:

Przyjęcie wniosku o rozdysponowanie budżetu odbywa się zwykłą większością głosów.

 

Na co można przeznaczyć środki?

Aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, musi spełniać dwa warunki:

 

Dodatkowe informacje można uzyskać:

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kuźniar 14-09-2015 20:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kuźniar 17-07-2017 09:30