UCHWAŁA NR X/68/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 7 lipca 2003r. w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Gminy Stare Czarnowo.

Uchwała Nr X/68/03

UCHWAŁA  NR X/68/03
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 7 lipca 2003 r.
 

w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Gminy Stare Czarnowo.

Na  podstawie  art.18  ust.1  ustawy z dnia  8  marca  1990 r. o  samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr  214, poz.1806 /  Rada Gminy uchwala,  co następuje:

§ 1. Zatwierdza  się  „ Strategię Rozwoju Gminy Stare Czarnowo ”  w  wersji stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Wójta Gminy Stare Czarnowo do realizacji celów  określonych w strategii rozwoju gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.   

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-11-2004 19:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2004 19:27