UCHWAŁA NR XII/85/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 października 2003r. sprawie wyboru ławników Sądu Rejonowego w Gryfinie.

UCHWAŁA NR XII / 85 / 03

UCHWAŁA NR XII/85/03
Rady Gminy Stare Czarnowo
 z dnia 27 października 2003r.

sprawie wyboru ławników Sądu Rejonowego w Gryfinie.

Na podstawie art. 18  ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591: 2002r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62,  poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806;  z 2003r. Nr 80,  poz. 717 / oraz art. 160 § 1 i 2 ustawy z dnia 27  lipca 2001r.  Prawo o ustroju sądów powszechnych / Dz. U. Nr  98, poz. 1070, Nr 154, poz. 1787;  z 2002r. Nr  213,  poz. 1802, Nr  240,  poz. 2052 / Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. W wyniku tajnego głosowania  na ławników  do spraw karnych i   rodzinnych  na czas kadencji 2004 - 2007   zostali wybrani:

  1. Piskorz Genowefa,
  2. Smykla Danuta,
  3. Kamionka  Marian,
  4. Barska Iwona.

§ 2. W wyniku tajnego głosowania  na ławników  do spraw pracy i ubezpieczeń społecznych   na czas kadencji  2004- 2007  został wybrany:

  1. Chudak Władysław.

§ 3. Protokoły komisji skrutacyjnej stanowią  integralną część niniejszej  uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-11-2004 20:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2004 20:19