ZARZĄDZENIE NR I/41/04 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 grudnia 2004r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości.

ZARZĄDZENIE NR I/41/04

ZARZĄDZENIE NR I/41/04
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 24 grudnia 2004 r.


w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203), art. 4 ust. 4 i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; z 2003 r. Dz. U. Nr 60, poz. 535; Nr 124, poz. 1152; Nr 139, poz. 1324; Nr 229, poz. 2276; z 2004 r. Dz. U. Nr 96, poz. 959; Nr 145, poz. 1535; Nr 146, poz. 1546; Nr 213, poz. 2155) w związku z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148; Nr 45, poz. 391; Nr 65, poz. 594; Nr 96, poz. 874; Nr 166, poz. 1611; Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Dz. U. Nr 19, poz. 177; Nr 93, poz. 890; Nr 123, poz. 1291; Nr 121, poz. 1264; Nr 210, poz. 2135), zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

  1. „Instrukcję obiegu i kontroli dokumentów” - stanowiącą  załącznik nr 1,
  2. „Instrukcję gospodarki kasowej” - stanowiącą  załącznik nr 2,
  3. „Instrukcję inwentaryzacyjną” - stanowiącą  załącznik nr 3,
  4. „Zakładowy plan kont dla budżetu gminy” - stanowiący  załącznik nr 4,
  5. „Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej” -stanowiący  załącznik nr 5,

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy.

§ 3. Traci moc Zarządzenie nr I/40/03 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 grudnia 2003r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2005 r.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 11-01-2005 17:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 11-01-2005 17:14