ZARZĄDZENIE NR I/39/04 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 listopada 2004r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r.

ZARZĄDZENIE NR I/39/04

ZARZĄDZENIE NR I/39/04
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 19 listopada 2004 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2004 r.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, nr 210, poz. 2135), zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę - 6.510 zł

Dział

852

POMOC SPOECZNA

6.510 zł

Rozdział

 

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

1.785 zł

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

1.785 zł

Rozdział

 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

4.725 zł

§ 2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

4.725 zł

§ 2. Zmniejsza  się dochody budżetu gminy o kwotę - 2.752 zł

Dział

852

POMOC SPOECZNA

2.752 zł

Rozdział

 

85214

Zasiłki  i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

2.000 zł

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

2.000 zł

Rozdział

 

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

752 zł

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

752 zł

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 6.510 zł

Dział

852

POMOC SPOŁECZNA

6.510 zł

Rozdział

 

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

1.785 zł

§ 4130

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

1.785 zł

Rozdział

85219

Ośrodki pomocy społecznej

4.725 zł

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.725 zł

§ 4. Zmniejsza  się wydatki budżetu gminy o kwotę - 2.752 zł

Dział

852

POMOC SPOECZNA

2.752 zł

Rozdział

85214

Zasiłki  i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

2.000 zł

§ 3110

Świadczenia społeczne

2.000 zł

Rozdział

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

752 zł

§ 4300

Zakup usług pozostałych

752 zł

§ 5 . Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 08-12-2004 14:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 08-12-2004 14:44