Zarządzenie Nr I/37/2004 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 listopada 2004r. W sprawie: przyjęcia projektu budżetu gminy Stare Czarnowo na 2005 rok.

Zarządzenie Nr I/37/2004

Zarządzenie Nr I/37/2004
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10 listopada 2004 r.


W sprawie: przyjęcia projektu budżetu gminy Stare Czarnowo na 2005 rok.

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. r 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 203 ), zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się dochodu budżetu gminy Stare Czarnowo  w wysokości 6.490.620 zł  z tego:

-

dochody związane z realizacją zadań własnych  - 5.657.220 zł

-

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji  rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -  833.400 zł

§2. Ustala się wydatki budżetu gminy Stare Czarnowo  w wysokości 6.350.620 zł z tego:

 -

wydatki związane z realizacja zadań własnych 

-

5.517.220 zł

 -

wydatki związane z realizacją zdań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

-

 833.400 zł

§ 3. Projekt budżetu gminy przekazuje się w dniu 10 listopada 2004 roku Przewodniczącemu Rady Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 07-12-2004 23:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 07-12-2004 23:37