Zarządzenie Nr I/6/04 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 marca 2004r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy.

Zarządzenie Nr I/6/04

Zarządzenie Nr I/6/04
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 marca 2004r.

w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy.

Na podstawie art.26a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 70 § 1, § 11, § 12 , § 2 Kodeksu Pracy zarządzam co następuje:

§ 1. Odwołuję Panią Genowefę Piskorz z funkcji Zastępcy Wójta Gminy Stare Czarnowo z dniem 31 marca 2004r.

§ 2. Ustanie stosunku pracy nastąpi z upływem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia biegnącego od dnia odwołania.

§ 3. W okresie wypowiedzenia pracownik ma prawo do wynagrodzenia w wysokości przysługującej przed odwołaniem bez obowiązku świadczenia pracy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 27-07-2004 15:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 27-07-2004 15:29