Zarządzenie NR I/10/05 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie dnia wolnego od pracy w związku z pogrzebem Jego Świątobliwości Papieża Jana Pawła II.

ZARZĄDZENIE NR I/10/05

ZARZĄDZENIE NR I/10/05
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 6 kwietnia 2005 r.


w sprawie dnia wolnego od pracy w związku z pogrzebem Jego Świątobliwości Papieża Jana Pawła II.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) w związku z Uchwałą Nr 80/2005 Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr 19, poz. 307), stosując analogię do przepisu § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia dnia 8 kwietnia 2005 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej (Dz. U. Nr 56, poz. 490) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam dzień 8 kwietnia 2005 r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Szczecinie w celu umożliwienia pożegnania Jego Świątobliwości Papieża Jana Pawła II w atmosferze godności i szacunku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 19-04-2005 11:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 19-04-2005 11:42