ZARZĄDZENIE NR I/39/05 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 października 2005 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2005 r.

Nowa strona 1

ZARZĄDZENIE NR I/39/05
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 20 października 2005 r.


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2005 r.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565), zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o następującą kwotę- 1.980 zł

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH  ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.980 zł
Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1.980 zł
  § 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 1.980 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 1.980 zł

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH  ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.980 zł
Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  1.980 zł
  § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.980 zł

§ 3. Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 15-11-2005 10:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-11-2005
Ostatnia aktualizacja: - 15-11-2005 10:42