Zarządzenie Nr I/44/05 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 25  listopada 2005r. w sprawie: rozdysponowania rezerwy budżetowej z 2005 roku.

Zarządzenie Nr I/44/05

Zarządzenie Nr I/44/05
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 25  listopada 2005 r.


w sprawie: rozdysponowania rezerwy budżetowej z 2005 roku.

Na podstawie art. 116 ust. 5 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 180, poz. 1495)  zarządzam, co następuje:

§ 1 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę  20.000 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 20.000 zł
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 20.000 zł
  § 4810 Rezerwy 20.000 zł

§ 2 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę  20.000 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3.000 zł
Rozdział 70095 Pozostała działalność 3.000 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000 zł
 
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 4.000 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 4.000 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 1.400 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki 2.000 zł
 
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 10.000 zł
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 10.000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 10.000 zł
 
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 3.000 zł
Rozdział 92695 Pozostała działalność 3.000 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000 zł

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 09-12-2005 12:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 09-12-2005 12:57