Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do informacji wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

ogloszeniec

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Stosownie do art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.z 2004r. nr 261, poz.2603 z póź. zm.)

L.p.  Nr nieruchomości obręb KW Powierzchnia w m2 Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Cena za działkę zł. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Termin zagospodarowania /Uwagi/
1. Działka  nr 373/5 w Starym Czarnowie  41621 Powierzchnia działki -
2924 m2 
Oznaczona w ewidencji gruntów  Symbolem Ł-IV niezabudowana Zaświadczenie z planu zagospodarowania-oznaczona symbolem 25 ZP, U -teren projektowanej zieleni parkowej z  lokalizacją stacji transformatorowej 15/0,4kV z zasil. napowietrznym, oraz symbolem 26 U,  ZP teren projektowanych usług w zieleni: przedszkole i oddział żłobka w razie potrzeb. 12.632,00zł. Przetarg ustny nieograniczony Uchwała nr XXXVIII/260/01 z  dnia  21.09.2001r.w sprawie zbycia  nieruchomości. Koszty przygotowania działki  do sprzedaży 
1.888,00 zł.

WYKAZ  WYWIESZONO  NA  TABLICY  W  URZĘDZIE  GMINY  STARE  CZARNOWO W  DNIACH OD  5.10.2005r. DO 25.10.2005r.

Termin składania wniosków o nabycie powyższej nieruchomości przez osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu stosownie do art.34 ust.1 pkt.1 i 2 w/w ustawy wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 09-10-2005 18:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-10-2005
Ostatnia aktualizacja: - 09-10-2005 18:47