ZARZĄDZENIE NR I/28/06 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 26.06.2006 r. w sprawie powołania Komisji do uaktualnienia wartości działek niezabudowanych, zabudowanych i dróg gminnych w celu przygotowania informacji o stanie mienia komunalnego na 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR I/28/06

ZARZĄDZENIE NR I/28/06
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 26.06.2006 r.
 

w sprawie powołania Komisji do uaktualnienia wartości działek niezabudowanych, zabudowanych i dróg gminnych w celu przygotowania informacji o stanie mienia komunalnego na 2006 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) i art. 28 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r.  o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 Nr 76 poz. 694 )  zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję do przeprowadzenia aktualizacji wartości działek niezabudowanych, zabudowanych i dróg na terenie gminy Stare Czarnowo w składzie:

  • Bogdan Adrabiński - przewodniczący
  • Kazimierz Nowicki – członek komisji
  • Janina Pawlewska - członek komisji

§ 2. Komisja w oparciu o posiadane operaty szacunkowe, ostatnio wycenianych działek oraz akty notarialne, ustali średnie ceny nieruchomości , na podstawie których oszacuje nieaktualne wartości - działek zabudowanych i niezabudowanych, oraz dróg gminnych. Aktualne ceny będą przyjęte do opracowania informacji o stanie mienia komunalnego na 2006 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 30-06-2006 13:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-06-2006
Ostatnia aktualizacja: - 30-06-2006 13:21