ZARZĄDZENIE NR I/33/06 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE NR I/33/06
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 30 czerwca 2006r.


w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie: art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674) zarządzam co następuje:

§1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną w składzie:

  • Przewodniczący: Marzena Grzywińska – przedstawiciel Gminy Stare Czarnowo
  • Członkowie:
    1. Grażyna Łogin - Dyrektor Szkoły Zespołu Szkół w Kołbaczu
    2. Jadwiga Fragstein-Niemsdorff – przedstawiciel Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty
    3. Ks. Włodzimierz Olszewski - ekspert
    4. Łucja Ogrodowicz - ekspert

§ 2. Celem prac Komisji, o której mowa w § 1 jest przeprowadzenie egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Ks. Andrzeja Sowy w dniu 14 lipca 2006r.

§ 3. Wynagrodzenie dla ekspertów, członków Komisji –wynosi 100,00 zł brutto.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. oświaty, kultury, rekreacji i zdrowia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 20-07-2006 17:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-07-2006
Ostatnia aktualizacja: redaktor 17-08-2006 15:33