Ogłoszenie naboru na stanowisko "INSPEKTOR DO SPRAW ROZWOJU LOKALNEGO I PROMOCJI GMINY"

Wójt Gminy Stare Czarnowo

Zgodnie z zarządzeniem Nr I/48/05 z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

INSPEKTOR DO SPRAW ROZWOJU LOKALNEGO I PROMOCJI GMINY

nazwa stanowiska pracy

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Stare Czarnowo, ul. Szczecińska, pokój nr 2 (Sekretariat) lub pocztą na adres Urząd Gminy Stare Czarnowo, ul./ Szczecińska 23, 74-106 Stare Czarnowo z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: ,,INSPEKTOR DO SPRAW ROZWOJU LOKALNEGO I PROMOCJI GMINY”, .w terminie do dnia 25.07.2006r. –do godziny 14.00

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Czarnowo (www.stareczarnowo.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, zdjęciem), powinny być opatrzone klauzulą:

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.

„W przypadku nie zakwalifikowania mnie do danego etapu rekrutacji dokumenty aplikacyjne proszę odesłać/odbiorę osobiście*”.

* - niewłaściwe skreślić

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 27-07-2006 09:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 27-07-2006 09:24