Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym miejscu , wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie a dotyczących s porządzonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zgody na realizacje inwestycji

Stare Czarnowo 2006-10-13

ROŚ 7627/M/49/06

 

I N F O R M A C J A

 

Urząd Gminy Stare Czarnowo zgodnie z art. 32 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami)- podaje do publicznej wiadomości informacje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym miejscu , wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie a dotyczących s porządzonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zgody na realizacje inwestycji, w polegającej na:

 Rozbudowie Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej PLUS GSM Nr BT 4 3092 KOŁB ACZ (inwestor: POLKOMTEL SA, 02-676 Warszawa, ul. Postępu 3) zlokalizowanej w Kołbaczu (gmina Stare Czarnowo), działka nr 28/5 obręb Kołbacz (stacja z wieżą telekomunikacyjną o wys. 47m). W ramach rozbudowy Inwestor planuje:

Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości. Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie znajduje się w Urzędzie Gminy w Starym Czarnowie ul Szczecińska 23 , 74-106 Stare Czarnowo Wydział Ochrony Środowiska pok. nr 17.

Zgłoszenie wniosków i zastrzeżeń w sprawie planowanej inwestycji nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem wniosku o dopuszczenie organizacji społecznej do udziału w postępowaniu administracyjnym na prawach strony w rozumieniu art. 31 kodeksu postępowania administracyjnego.

  

Wójt Gminy Satre Czarnowo

Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 13-10-2006 12:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-10-2006
Ostatnia aktualizacja: redaktor 20-11-2006 12:58