Przebudowa drogi o długości 2.180 m, szerokości jezdni 4,00 m na odcinku: Dębina - Komorówko

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_Debina_Komorowko_II_przetarg.doc 2007-07-12 13:45:24
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SWIZ_Debina_Komorowko_przetarg_II.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-07-12 13:45:24 65 razy
2 kosztorys_DEBINA-KOMOROWKO_SLEPY.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-07-12 13:45:33 91 razy
3 Projekt_remontu_Debina_Komorowko.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-07-12 13:45:44 56 razy
4 Projekt_romontu_drogi_Debina_Komorowko.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-07-12 13:45:55 70 razy
Wynik postępowania
1 og_oszenie_o_uniewa_nieniu_przetargu_na_droge_Debina__Komo__8230_.pdf 2007-08-30 15:27:08