OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na: Przebudowę i modernizację ulicy Świętego Floriana w Starym Czarnowie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGOSZENIE_o_przetargu.pdf 2009-04-28 14:21:12
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-04-28 14:21:12 16 razy
2 SIWZ__poprawiony.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-08 10:31:32 9 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 opis__techniczny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-04-28 14:21:12
2 kosztorys.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-04-28 14:22:39
3 przekroj_poprzeczny_drogi.jpg Po terminie otwarcia ofert 2009-04-28 14:22:58
4 rzut_poziomy_drogi.jpg Po terminie otwarcia ofert 2009-04-28 14:23:23
Wynik postępowania
1 ogloszenie_wyniku_przetargu.pdf 2009-05-25 15:04:58