OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na: "Przebudowę drogi w miejscowości Dobropole Gryfińskie"

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGLOSZENIE_przetarg_droga_Dobropole.pdf 2009-08-21 11:49:11
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_droga_Dobropole.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-08-21 11:49:11 12 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 droga_Dobropole-_PRZEDMIAR.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-08-21 11:49:11
2 projekt_opisy.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-08-21 11:50:30
Wynik postępowania
1 Uniewaznienie_przetargu.pdf 2009-09-11 15:24:11