OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na: "Budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Starym Czarnowie".

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGLOSZENIE_przetarg.pdf 2010-08-24 13:41:43
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-08-24 13:40:19 312 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 dokumentacja_cz_1.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-08-24 13:40:19
2 dokumentacja_cz_2.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-08-24 13:41:43
3 dokumentacja_cz_3.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-08-24 13:42:53
4 dokumentacja_cz_4.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-08-24 13:43:50
5 odpowiedzi_na_pytania_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-09 13:20:09
6 odpowiedzi_na_pytania_1_zal1.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-09-09 13:50:29
7 odpowiedzi_na_pytania_1_zal2.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-09-09 13:51:41
8 odpowiedzi_na_pytania_1_zal3.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-09-09 13:52:54
9 odpowiedzi_na_pytania_1_zal4.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-09-09 13:54:25
10 odpowiedzi_na_pytania_1_zal5.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-09-09 13:55:36
Wynik postępowania
1 Inf_o__wyborze_najkorzystn_oferty-kanalizacja.pdf 2010-09-24 15:02:40