Ogłoszenie o przetargu na "Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie zadania inwestycyjnego obejmującego I etap budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Starym Czarnowie w kwocie 366.000,-"

 
 
 
Zamawiający informuje, iż dla potrzeb ustalenia ceny oferty należy przyjąć datę uruchomienia kredytu na 10 grudnia 2010 r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_o_przetargu.pdf 2010-10-04 13:39:40
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-04 13:39:40 188 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Odpowiedzi_na_zapytania_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-13 14:34:54
2 Odpowiedzi_na_zapytania_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-15 14:25:35
3 informacja_uruchomienie_kredytu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-21 10:51:10
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 zmiana_terminu.pdf 2010-10-13 14:43:33
Wynik postępowania
1 informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2010-10-27 13:28:52