Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu bankowego na finansowanie zadania inwestycyjnego

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_o_przetargu.pdf 2011-04-01 12:48:53
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_kredyt.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-01 12:48:53 224 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 SIWZ_poprawiony.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-04 12:57:17
2 sprawozdania_Rb_2010.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-04-06 08:23:43
3 sprawozdania_Rb_2009.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-04-06 08:26:23
4 UCHWALY_BUDZETOWE.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-04-06 08:42:36
5 sprawozdanie_z_wykonania_budzetu_2010.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-04-06 12:37:34
6 stan_zadluzenia_31-03-2011.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-06 14:48:31
7 stan_zobowiazan_31-03-2011.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-06 14:48:48
8 NIP.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-04-07 07:34:59
9 REGON.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-04-07 07:35:16
10 Uchwala_o_powolaniu_skarbnika.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-04-07 07:35:42
11 zaswiadczenie_o_wyborze_WOJTA.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-04-07 07:35:59
12 Zaswiadczenie_US_-_Gmina_(1).jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-04-07 09:37:17
13 Zaswiadczenie_US_-_Gmina_(2).jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-04-07 09:38:02
14 Zaswiadczenie_US_-_Urzad_Gminy_(1).jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-04-07 09:38:32
15 Zaswiadczenie_US_-_Urzad_Gminy_(2).jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-04-07 09:38:53
16 Zaswiadczenie_ZUS_-_Gmina.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-04-07 09:39:06
17 Zaswiadczenie_ZUS_-_Urzad_Gminy.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-04-07 09:39:20
18 UCHWALA_udzielenie_absolutorium__Wojtowi_za_2009r.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-07 09:58:59
19 Opinia_RIO_na_temat_deficytu_Gminy_na_rok_2011.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-07 10:06:30
20 Opinia_RIO_na_temat_kwoty_dlugu_Gminy_na_rok_2011.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-07 10:06:45
21 Opinia_RIO_o_informacji_z_wykonania_budzetu_za_I_polrocze_2010.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-07 10:06:59
22 Opinia_RIO_o_sprawozdaniu_za_rok_2009.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-07 10:07:29
23 Odpowedz_na_zapytanie_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-07 11:32:23
24 UCHWALA_NR_VI_22_2011.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-07 14:34:18
25 UCHWALA_NR_VI_23_2011.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-07 14:34:37
26 ZARZADZENIE_NR_III_7_2011.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-07 14:34:52
27 ZARZADZENIE_NR_III_8_2011.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-07 14:35:06
28 ZARZADZENIE_NR_III_9_2011.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-07 14:35:21
29 ZARZADZENIE_NR_III_11_2011.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-07 14:35:36
30 ZARZADZENIE_NR_III_12_2011.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-07 14:35:58
31 ZARZADZENIE_NR_III_13_2011.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-07 14:36:16
32 Odpowiedz_na_zapytanie_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-08 07:47:25
33 Harmonogram_rzeczowo-finansowy_inwestycji.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-08 07:47:44
34 Uchwala_02411.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-04-11 14:40:47
35 opinia_RIO.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-12 07:58:35
36 Odpowiedz_na_zapytanie_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-13 08:08:49
37 BGK_-_EBI.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-13 13:17:47
38 zaswiadczenie_z_ZUS.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-04-13 15:06:06
39 zaswiadczenie_US_z_12_04_2011_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-14 13:31:39
40 zaswiadczenie_US_z_12_04_2011_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-14 13:31:57
41 zaswiadczenie_ZUS_z_08_04_2011.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-14 13:32:37
Wynik postępowania
1 informacja_o_wyborze_oferty_kredyt.pdf 2011-06-08 15:11:32