Unieważnienie przetargu

unieważnieniu przetargu

Stare Czarnowo, dnia 2007.01.30

ZP 341/1/07

Urząd Gminy w Starym Czarnowie zawiadamia o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na skutek pomyłki w określeniu wartości zamówienia ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przetarg na przebudowę i adaptację II piętra Gminnego Ośrodka Kultury i OSP na budynek administracyjno biurowy.
Widnieje wartość zmówienia poniżej 60.000 euro, winno być powyżej 60.000 euro.

Załączniki do pobrania