herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARE CZARNOWO z dnia 30 września 2010 r.o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Czarnowie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.