herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Porządek obrad

Porządek obrad VI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
ustalony na dzień 26 marca 2007 r. godz. 1300 -
w sali byłego Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Czarnowie  ul. Świętego Floriana 10

 1. Otwarcie obrad VI sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z V sesji tj. z dnia 02.02.2007 r.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.
 4. Informacja o stanie finansowym gminy.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2007 r. - druk nr 1/VI.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały w sprawie kupna nieruchomości gruntowej ( dot. dz.nr 23/3  położonej w Starym Czarnowie ) - druk nr 2/VI.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w  Gryfinie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie – druk nr 3/VI.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w  Gryfinie dotyczącego zmiany uchwały nr XXXV/446/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie – druk nr 4/VI. 
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 10. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Czarnowie  za 2006 r. ( w tym wykonanie budżetu) – druk nr 5/VI
  1. dyskusja
 11. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Czarnowie–  - filia w Kołbaczu za 2006 r. ( w tym wykonanie budżetu) ) – druk nr 6/VI
  1. dyskusja
 12. Zapytania sołtysów.
 13. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad VI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 14-03-2007 13:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-03-2007
Ostatnia aktualizacja: - 14-03-2007 13:08