herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR X/65/2003 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 7 lipca 2003r. w sprawie: zmiana budżetu.

Uchwała Nr X/65/2003

UCHWAŁA NR X/65/2003
Rady Gminy  Stare Czarnowo
z dnia 7 lipca 2003 r.

w sprawie: zmiana budżetu.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,poz.220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806 / Rada Gminy  Stare Czarnowo uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę          -     5.993 zł

Dział

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

5.993 zł

Rozdział

75110

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

5.993 zł

§ 201

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

5.993 zł

§ 2.  Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę          -     5.993 zł

Dział

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

5.993 zł

Rozdział

75110

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

5.993 zł

§ 3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

4.273 zł

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000 zł

§ 4300

Zakup usług pozostałych

420 zł

§ 4410

Podróże służbowe krajowe

300 zł

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-11-2004 19:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2004 19:21