herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Podatki i opłaty pobierane przez GMINĘ STARE CZARNOWO

zestawienia podatków

PODATKI I OPŁATY POBIERANE PRZEZ GMINĘ STARE CZARNOWO
LUB POBIERANE NA RZECZ GMINY STARE CZARNOWO

Rodzaj podatku  Podstawa prawna
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84)
Podatek od  nieruchomości  osoby prawne Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84)
Podatek rolny – osoby fizyczne Ustawa z dnia 15 listopada 1984 o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 Nr 94 poz. 431)
Podatek rolny – osoby prawne Ustawa z dnia 15 listopada 1984 o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 Nr 94 poz. 431)
Podatek leśny – osoby fizyczne Ustawa z dnia 30 października 2002 o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200 poz. 1682)
Podatek leśny – osoby prawne Ustawa z dnia 30 października 2002 o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200 poz. 1682)
Podatek od środków transportowych Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84)
Podatek od posiadania psów Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84)
Opłata targowa Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84)
Opłata za użytkowanie wieczyste Ustawa z dnia 21 lipca 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46 poz. 143)
Czynsz dzierżawny Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93)
Opłata skarbowa Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz.U Nr 86 poz. 960)
Opłata adiacencka Ustawa z dnia 21 lipca 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46 poz. 143)
Opłata planistyczna Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139)
Mandaty karne Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. Nr 106 poz. 1148)stawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. z.
Grzywny szkolne Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 1991 Nr 36 poz. 161)
Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującemu osobom fizycznym w prawo własności (Dz.U. z 2001 r. Nr 120 poz. 1299)
Wykup lokali Ustawa z dnia 21 lipca 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46 poz. 143)
Wykup działek Ustawa z dnia 21 lipca 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46 poz. 143)
Opłata restrukturyzacyjna Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz.U. Nr 155 poz. 1287)
Koszty dokumentacji Ustawa z dnia 21 lipca 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46 poz. 143)
Opłata administracyjna za wypis i wyrys  Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84)
Opłata za zajęcie pasa drogowego Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838)
Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym niezwiązanych z ruchem drogowym Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838)
Opłata za wycinkę drzew pod inwestycje Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2000 r. Nr 99 poz. 1079)
Opłata za wydanie dowodu osobistego Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 1984 r. Nr 32 poz. 174)
Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35 poz. 230)
Opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101 poz. 1178)
Opłata za zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101 poz. 1178)
Opłata za wydanie licencji na transport osobowy taksówki Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 125 poz. 1371)
Opłata za zmianę w licencji na transport osobowy taksówki Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 125 poz. 1371)
Podatek od czynności cywilnoprawnych Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 86 poz. 959)
Podatek od spadków i darowizn Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 1997 r. Nr 16 poz. 89)
Karta podatkowa Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144 poz. 930)

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 23-02-2004 10:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-02-2004
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kuźniar 19-01-2017 11:07