herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 Euro na usługi w zakresie dowożenia dzieci do Szkoły Podstawowej w Gardnie i Gimnazjum w Gryfinie z miejscowości Bin

 Wójt Gminy Stare Czarnowo
ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości poniżej 60.000 Euro

na usługi w zakresie dowożenia dzieci do Szkoły Podstawowej w Gardnie i Gimnazjum w Gryfinie z miejscowości Binowo, Żelisławiec i Kartno.

Termin realizacji : od 1 września 2006 roku do końca roku szkolnego 2007 /czerwiec/.

W przetargu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
  • spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych
  • spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Specyfikacja do pobrania znajduje się w załączniku  lub do odbioru w siedzibie zamawiającego - sekretariat pok. Nr 3.

Termin składania ofert - 24.08.2006 r. do godz.1000 w siedzibie zamawiającego /sekretariat/.

Termin i miejsce otwarcia ofert - 24.08.2006 r. godz. 1030 w Urzędzie Gminy - sala konferencyjna.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena miesięcznego przejazdu jednego ucznia - 100%

Wykonawca będzie związany ofertą 30 dni od dnia wyznaczonego na składanie ofert.

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami - Inspektor do spraw oświaty Marzena Grzywińska tel. 3124 131 wew. 39. oswiata@stareczarnowo.pl

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_na_dowoz_dzieci_do_Gryfina.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-08-17 15:31:00 263,4KB 107 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 17-08-2006 15:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-08-2006
Ostatnia aktualizacja: - 17-08-2006 15:31