herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Nabór na wolne stanowisko pracy

PODINSPEKTOR (zamówień publicznych, spraw gospodarczych i archiwum zakładowego) - dokument usunięty
redaktor 2007-10-19 13:48:15
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne redaktor 2007-10-19 13:47:30
Nabór na wolne stanowisko pracy redaktor 2007-10-19 13:41:52
Nabór na wolne stanowisko pracy

PODINSPEKTOR (zamówień publicznych, spraw gospodarczych i archiwum zakładowego)
redaktor 2007-10-19 13:41:04
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy PODINSPEKTOR (zamówień publicznych, spraw gospodarczych i archiwum zakładowego ) - dokument usunięty redaktor 2007-10-19 13:39:53
Marek Woś - Wójt Gminy Stare Czarnowo redaktor 2007-10-15 09:56:19
Kazimierz Mendak redaktor 2007-10-15 09:54:49
Nabór na wolne stanowisko pracy

PODINSPEKTOR (zamówień publicznych, spraw gospodarczych i archiwum zakładowego) - dokument usunięty
redaktor 2007-10-11 13:32:29
Nabór na wolne stanowisko pracy

PODINSPEKTOR (zamówień publicznych, spraw gospodarczych i archiwum zakładowego) - dokument usunięty
redaktor 2007-10-11 13:32:03
Zarządzenia Wójta Gminy dotyczące budżetu redaktor 2007-10-09 13:51:46
ZARZĄDZENIE NR II/46/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 5 października 2007 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 r. redaktor 2007-10-09 13:45:20
ZARZĄDZENIE Nr II/44/2007 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 września 2007 w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2007 r. redaktor 2007-10-09 13:44:04
ZARZĄDZENIE NR II/43/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 września 2005 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Stare Czarnowo dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r. redaktor 2007-10-09 13:42:32
ZARZĄDZENIE Nr II/42/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 września 2007 W sprawie: rozdysponowania rezerwy budżetowej z 2007 roku. redaktor 2007-10-09 13:41:40
ZARZĄDZENIE NR II/41/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 września 2007 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 r. redaktor 2007-10-09 13:40:45
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy PODINSPEKTOR (zamówień publicznych, spraw gospodarczych i archiwum zakładowego ) - dokument usunięty redaktor 2007-10-03 15:30:45
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy PODINSPEKTOR (zamówień publicznych, spraw gospodarczych i archiwum zakładowego ) - dokument usunięty redaktor 2007-10-03 15:30:14
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy PODINSPEKTOR (zamówień publicznych, spraw gospodarczych i archiwum zakładowego ) - dokument usunięty redaktor 2007-10-03 15:24:09
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
PODINSPEKTOR (zamówień publicznych, spraw gospodarczych i archiwum zakładowego ) - dokument usunięty
redaktor 2007-10-03 15:23:17
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
PODINSPEKTOR (zamówień publicznych, spraw gospodarczych i archiwum zakładowego ) - dokument usunięty
redaktor 2007-10-03 15:22:15
ZARZĄDZENIE NR II/43/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 września 2005 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Stare Czarnowo dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r. redaktor 2007-10-01 14:22:38
ZARZĄDZENIE Nr II/39/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 września 2007 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. redaktor 2007-10-01 14:19:45
ZARZĄDZENIE NR II/40/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 września 2007 r. w sprawie powołania Komisji do uaktualnienia wartości działek niezabudowanych, zabudowanych i dróg gminnych w celu przygotowania informacji o stanie mienia komunalnego na 2007 r. redaktor 2007-09-26 10:49:31
UCHWAŁA NR XI/69/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej redaktor 2007-09-24 10:37:13
UCHWAŁA NR XI/68/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Starym Czarnowie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. redaktor 2007-09-24 10:37:02
UCHWAŁA NR XI/67/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Kołbaczu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. redaktor 2007-09-24 10:36:52
UCHWAŁA NR XI/66/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Stare Czarnowo. redaktor 2007-09-24 10:36:42
UCHWAŁA NR XI/65/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2007 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych. redaktor 2007-09-24 10:36:28
UCHWAŁA NR XI/64/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. redaktor 2007-09-24 10:36:18
UCHWAŁA NR XI/63/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2007 r. w sprawie zmiany budżetu na 2007 r. redaktor 2007-09-24 10:36:10
UCHWAŁA NR X/62/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności w Gminie Stare Czarnowo z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych. redaktor 2007-09-24 10:35:59
UCHWAŁA NR X/61/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze roku budżetowego. redaktor 2007-09-24 10:35:52
UCHWAŁA NR X/60/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu. redaktor 2007-09-24 10:35:40
UCHWAŁA NR X/59/07 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie udzielenia dotacji dla OSP w Starym Czarnowie redaktor 2007-09-24 10:35:32
UCHWAŁA NR X/58/07 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Stare Czarnowo podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadań zleconych. redaktor 2007-09-24 10:35:15
UCHWAŁA NR IX/57/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Żelewo w Gminie Stare Czarnowo. redaktor 2007-09-24 10:35:03
UCHWAŁA NR IX/56/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia zwrotu kosztów przejazdu w podróży służbowej przysługujących radnym Gminy Stare Czarnowo. redaktor 2007-09-24 10:34:51
Obwieszczenie z 20.09.07 redaktor 2007-09-20 09:22:33
Protokół z obrad redaktor 2007-09-19 12:53:55
Protokół z obrad redaktor 2007-09-19 12:52:28