herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 31.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzedaży ruchomości - kosiarki samojezdnej, stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-04-07 15:22:04
Ogłoszenie Starostwa Powiatowego w Gryfinie z dnia 7 kwietnia 2017 r. Paweł Kuźniar 2017-04-07 11:56:47
Ogłoszenie Starostwa Powiatowego w Gryfinie z dnia 7 kwietnia 2017 r. Paweł Kuźniar 2017-04-07 11:56:35
Komunikat Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 7 kwietnia 2017 r. Paweł Kuźniar 2017-04-07 10:43:48
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Stare Czarnowo w roku 2016 Paweł Kuźniar 2017-04-07 10:18:13
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Stare Czarnowo w roku 2016 Paweł Kuźniar 2017-04-07 09:53:38
Zmiany Budżetu 2017 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2017-04-05 09:17:34
WPF i zmiany WPF Paweł Kuźniar 2017-04-05 09:14:31
Uchwała Nr XXVI/221/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Zespołu Szkół w Kołbaczu na wsparcie z EFS w ramach OSI 8 EDUKACJA, DZIAŁANIE 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Paweł Kuźniar 2017-04-05 09:09:30
Uchwała Nr XXVI/220/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2017 r. Paweł Kuźniar 2017-04-05 09:08:21
Uchwała Nr XXVI/219/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2017-2025 Paweł Kuźniar 2017-04-05 09:07:55
Uchwała Nr XXVI/218/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2017 r. Paweł Kuźniar 2017-04-05 09:07:08
Uchwała Nr XXVI/217/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2017 r. Paweł Kuźniar 2017-04-05 09:06:41
Uchwała Nr XXVI/216/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVI/265/2014 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na kupno nieruchomości gruntowej niezabudowanej z obrębu ewidencyjnego Dębina Paweł Kuźniar 2017-04-05 09:05:58
Uchwała Nr XXVI/215/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie realizacji przebudowy drogi gminnej Glinna - Gliniec - Leśna Szosa w partnerstwie z Nadleśnictwem Gryfino Paweł Kuźniar 2017-04-05 09:04:13
Uchwała Nr XXVI/214/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stare Czarnowo na lata 2017-2020 Paweł Kuźniar 2017-04-05 09:03:47
Uchwała Nr XXVI/213/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/180/2016 z dnia 31 października 2016 r. w sprawie regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-04-05 09:03:07
Uchwała Nr XXVI/212/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/266/2014 z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów Paweł Kuźniar 2017-04-05 09:02:22
Uchwała Nr XXVI/211/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Stare Czarnowo, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły Paweł Kuźniar 2017-04-05 09:01:53
Uchwała Nr XXVI/210/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, dla którego Gmina Stare Czarnowo jest organem prowadzącym, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem przedszkola Paweł Kuźniar 2017-04-05 09:00:50
Uchwała Nr XXVI/209/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju w Kołbaczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju w Kołbaczu Paweł Kuźniar 2017-04-05 09:00:04
Uchwała Nr XXVI/208/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum w Kołbaczu Paweł Kuźniar 2017-04-05 08:59:20
Uchwała Nr XXVI/207/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Paweł Kuźniar 2017-04-05 08:58:46
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-04-05 08:23:51
Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Stare Czarnowo - Etap I Paweł Kuźniar 2017-04-04 16:44:26
Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Stare Czarnowo - Etap I Paweł Kuźniar 2017-04-04 16:42:01
Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Stare Czarnowo - Etap I Paweł Kuźniar 2017-04-04 16:04:05
Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Stare Czarnowo - Etap I Paweł Kuźniar 2017-04-04 16:02:12
Zmiany Budżetu 2017 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2017-04-03 15:40:17
Zarządzenie Nr 28.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 r. Paweł Kuźniar 2017-04-03 15:39:26
Dane teleadresowe Paweł Kuźniar 2017-04-03 07:58:52
Protokół XXV sesji Paweł Kuźniar 2017-03-29 09:33:24
Zarządzenie Nr 27.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na XXVI Sesji VII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2017 r. Paweł Kuźniar 2017-03-29 07:59:03
Zarządzenie Nr 26.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie konkursu Cała gmina w kwiatach Paweł Kuźniar 2017-03-28 10:37:36
Zarządzenie Nr 26.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie konkursu Cała gmina w kwiatach Paweł Kuźniar 2017-03-27 08:04:58
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości o utrudnionym dostępie na rok 2017 Paweł Kuźniar 2017-03-24 13:59:23
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości o utrudnionym dostępie na rok 2017 Paweł Kuźniar 2017-03-24 13:58:59
- dokument usunięty Paweł Kuźniar 2017-03-24 13:57:05
- dokument usunięty Paweł Kuźniar 2017-03-24 13:56:29
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 marca 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji zlokalizowanych na dz. nr 320, 331/9 i 332/12 obręb Żelisławiec Paweł Kuźniar 2017-03-23 11:34:19