herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Stare Czarnowo - Etap I Paweł Kuźniar 2017-04-14 13:04:49
Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Stare Czarnowo - Etap I Paweł Kuźniar 2017-04-14 13:04:17
Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Stare Czarnowo - Etap I Paweł Kuźniar 2017-04-14 13:01:42
Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Stare Czarnowo - Etap I Paweł Kuźniar 2017-04-14 12:59:21
Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Stare Czarnowo - Etap I Paweł Kuźniar 2017-04-14 12:58:59
Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Stare Czarnowo - Etap I Paweł Kuźniar 2017-04-14 12:58:38
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza publiczną sprzedaż kosiarki samojezdnej marki Husquarna CTH 220 Twin Kohler, stanowiącą własność Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-04-14 12:52:03
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 kwietnia 2017 r. o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji zlokalizowanych na dz. nr 320, 331/9 i 332/12 obręb Żelisławiec Paweł Kuźniar 2017-04-14 10:45:51
Opiekun świetlicy wiejskiej w Nieznaniu Paweł Kuźniar 2017-04-13 20:12:06
Wyniki naboru - Główny Specjalista w Referacie Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Paweł Kuźniar 2017-04-13 20:11:08
Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowo-Księgowym Paweł Kuźniar 2017-04-13 20:11:07
Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich, Promocji i Oświaty Paweł Kuźniar 2017-04-13 20:11:05
Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich, Promocji i Oświaty Paweł Kuźniar 2017-04-13 20:11:03
Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Paweł Kuźniar 2017-04-13 20:11:01
Zarządzenie Nr 33.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie zastępstwa Sekretarza Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2017-04-13 16:07:46
Zarządzenie Nr 33.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie zastępstwa Sekretarza Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2017-04-13 16:07:36
Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Stare Czarnowo - Etap I Paweł Kuźniar 2017-04-11 08:01:58
Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Stare Czarnowo - Etap I Paweł Kuźniar 2017-04-11 08:01:41
Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Stare Czarnowo - Etap I Paweł Kuźniar 2017-04-11 07:59:29
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza publiczną sprzedaż kosiarki samojezdnej marki Husquarna CTH 220 Twin Kohler, stanowiącą własność Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-04-07 15:23:37
Zarządzenie Nr 31.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzedaży ruchomości - kosiarki samojezdnej, stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-04-07 15:22:04
Ogłoszenie Starostwa Powiatowego w Gryfinie z dnia 7 kwietnia 2017 r. Paweł Kuźniar 2017-04-07 11:56:47
Ogłoszenie Starostwa Powiatowego w Gryfinie z dnia 7 kwietnia 2017 r. Paweł Kuźniar 2017-04-07 11:56:35
Komunikat Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 7 kwietnia 2017 r. Paweł Kuźniar 2017-04-07 10:43:48
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Stare Czarnowo w roku 2016 Paweł Kuźniar 2017-04-07 10:18:13
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Stare Czarnowo w roku 2016 Paweł Kuźniar 2017-04-07 09:53:38
Zmiany Budżetu 2017 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2017-04-05 09:17:34
WPF i zmiany WPF Paweł Kuźniar 2017-04-05 09:14:31
Uchwała Nr XXVI/221/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Zespołu Szkół w Kołbaczu na wsparcie z EFS w ramach OSI 8 EDUKACJA, DZIAŁANIE 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Paweł Kuźniar 2017-04-05 09:09:30
Uchwała Nr XXVI/220/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2017 r. Paweł Kuźniar 2017-04-05 09:08:21
Uchwała Nr XXVI/219/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2017-2025 Paweł Kuźniar 2017-04-05 09:07:55
Uchwała Nr XXVI/218/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2017 r. Paweł Kuźniar 2017-04-05 09:07:08
Uchwała Nr XXVI/217/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2017 r. Paweł Kuźniar 2017-04-05 09:06:41
Uchwała Nr XXVI/216/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVI/265/2014 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na kupno nieruchomości gruntowej niezabudowanej z obrębu ewidencyjnego Dębina Paweł Kuźniar 2017-04-05 09:05:58
Uchwała Nr XXVI/215/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie realizacji przebudowy drogi gminnej Glinna - Gliniec - Leśna Szosa w partnerstwie z Nadleśnictwem Gryfino Paweł Kuźniar 2017-04-05 09:04:13
Uchwała Nr XXVI/214/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stare Czarnowo na lata 2017-2020 Paweł Kuźniar 2017-04-05 09:03:47
Uchwała Nr XXVI/213/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/180/2016 z dnia 31 października 2016 r. w sprawie regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-04-05 09:03:07
Uchwała Nr XXVI/212/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/266/2014 z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów Paweł Kuźniar 2017-04-05 09:02:22
Uchwała Nr XXVI/211/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Stare Czarnowo, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły Paweł Kuźniar 2017-04-05 09:01:53
Uchwała Nr XXVI/210/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, dla którego Gmina Stare Czarnowo jest organem prowadzącym, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem przedszkola Paweł Kuźniar 2017-04-05 09:00:50