herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kartno Paweł Kuźniar 2017-02-22 14:36:24
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-02-22 14:21:55
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-02-22 14:21:31
Porządek i terminy posiedzeń (przedsesyjnych) stałych Komisji Rady z zakresu porządku XII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo ustalonej na dzień 30 grudnia 2015 r. godz. 10.00 - dokument usunięty Paweł Kuźniar 2017-02-22 14:21:10
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-02-22 14:20:54
Protokół XXIV sesji Paweł Kuźniar 2017-02-22 14:18:08
Projekty uchwał XXV sesji Paweł Kuźniar 2017-02-22 14:17:21
Protokół XXV sesji Paweł Kuźniar 2017-02-22 14:02:05
Terminy posiedzeń przedsesyjnych stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-02-22 14:01:19
Dane teleadresowe Paweł Kuźniar 2017-02-17 10:14:10
Zmiany Budżetu 2017 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2017-02-15 08:33:01
Zarządzenie Nr 10.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Paweł Kuźniar 2017-02-15 08:30:55
Terminy posiedzeń przedsesyjnych stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-02-15 08:28:10
Terminy posiedzeń przedsesyjnych stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-02-15 08:26:28
Projekty uchwał XXV sesji Paweł Kuźniar 2017-02-15 08:25:53
Porządek obrad XXV sesji Paweł Kuźniar 2017-02-15 08:23:22
Sesja XXV - 22.02.2017 r. Paweł Kuźniar 2017-02-15 08:22:48
Protokół XXIV sesji Paweł Kuźniar 2017-02-15 08:21:25
Zarządzenie Nr 18.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie powołania przedstawiciela pracowników i stałej komisji do podziału środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2017-02-14 16:27:28
Paweł Kuźniar 2017-02-07 15:00:27
Oświadczenie Sekretarza Gminy Paweł Kuźniar 2017-02-07 14:59:22
Oświadczenie Sekretarza Gminy - dokument usunięty Paweł Kuźniar 2017-02-07 14:59:17
Oświadczenie Sekretarza Gminy - dokument usunięty Paweł Kuźniar 2017-02-07 14:53:40
Zarządzenie Nr 13.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stare Czarnowo na rok 2017 Paweł Kuźniar 2017-02-07 14:46:47
Zarządzenie Nr 16.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych Marcin Krawczyk 2017-02-07 10:28:16
Zarządzenie Nr 17.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej Marcin Krawczyk 2017-02-07 10:20:45
Zarządzenie Nr 15.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej Marcin Krawczyk 2017-02-07 10:12:46
Zarządzenie Nr 14.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2017-02-07 10:09:30
Dane teleadresowe Paweł Kuźniar 2017-02-06 15:44:25
Zastępca Wójta Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-02-06 15:43:14
Komisja Rewizyjna Paweł Kuźniar 2017-02-06 15:41:51
Uchwała Nr XXIV/202/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe Paweł Kuźniar 2017-02-06 11:33:00
Uchwała Nr XXIV/201/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Gryfino o uznanie lasów za ochronne położonych na terenie Gminy Stare Czarnowo i będących w zarządzie Nadleśnictwa Gryfino Paweł Kuźniar 2017-02-06 11:32:29
Uchwała Nr XXIV/200/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wydawania gazety samorządowej Gazeta Gminna Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-02-06 11:31:59
Uchwała Nr XXIV/199/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz obiektów sportowych stanowiących własność Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-02-06 11:31:29
Uchwała Nr XXIV/198/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Czarnowo w 2017 roku Paweł Kuźniar 2017-02-06 11:31:00
Uchwała Nr XXIV/197/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo na 2017 r. Paweł Kuźniar 2017-02-06 11:30:28
Uchwała Nr XXIV/196/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf przedłożonych przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-02-06 11:29:51
ROK 2017 Paweł Kuźniar 2017-02-06 11:28:20
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Paweł Kuźniar 2017-02-06 08:55:44