herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXVIII/293/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2018-2025 Paweł Kuźniar 2018-06-05 11:42:54
Uchwała Nr XXXVIII/293/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2018-2025. - dokument usunięty Paweł Kuźniar 2018-06-05 11:42:13
Uchwała Nr XXXVIII/293/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2018-2025. - dokument usunięty Paweł Kuźniar 2018-06-05 11:42:02
Uchwała Nr XXXVIII/292/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2018 Paweł Kuźniar 2018-06-05 11:41:40
Uchwała Nr XXXVIII/291/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2018 rok Paweł Kuźniar 2018-06-05 11:41:07
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-06-05 10:05:04
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-06-05 10:05:00
Terminy posiedzeń komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-06-05 10:03:38
Zarządzenie Nr 31.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie odwołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), Administratora Systemu Informatycznego (ASI) oraz powołania Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2018-06-01 15:12:23
Wyniki naboru - Ogłoszenie nr 2/2018 Marcin Krawczyk 2018-05-30 09:54:00
Zarządzenie Nr 30.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Referacie Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2018-05-30 09:41:11
Terminy posiedzeń komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-05-29 14:15:26
Terminy posiedzeń komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-05-29 14:00:29
Terminy posiedzeń przedsesyjnych stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-05-29 13:58:52
Protokół XXXVII sesji Paweł Kuźniar 2018-05-29 13:58:44
Porady prawne organizowane dla wszystkich mieszkańców gminy Stare Czarnowo w każdy ostatni piątek miesiąca Paweł Kuźniar 2018-05-25 15:02:55
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji ściekowej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Dobropole Gryfińskie działki nr 64, 207, 211, 216/2, 216/3, 219, 222 obręb Dobropole oraz nr 207 i 247 obręb Śmierdnica Las Paweł Kuźniar 2018-05-24 15:39:47
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.29.2018 - Dostawa gier i zabaw edukacyjnych do Zespołu Szkół w Kołbaczu na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-05-23 11:38:41
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.28.2018 - Dostawa publikacji książkowych do Zespołu Szkół w Kołbaczu na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-05-23 11:36:24
Ogłoszenie nr 2/2018 Paweł Kuźniar 2018-05-23 08:16:29
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-05-22 11:06:12
Paweł Kuźniar 2018-05-17 14:46:07
Konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2018 Paweł Kuźniar 2018-05-17 14:45:31
Terminy posiedzeń przedsesyjnych stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-05-17 14:40:47
Terminy posiedzeń przedsesyjnych stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-05-17 14:40:45
Projekty uchwał XXXVIII sesji Paweł Kuźniar 2018-05-17 14:38:49
Projekty uchwał XXXVIII sesji Paweł Kuźniar 2018-05-17 14:38:17
Porządek obrad XXXVIII sesji Paweł Kuźniar 2018-05-17 14:37:07
Protokół XXXVII sesji Paweł Kuźniar 2018-05-17 14:36:37
Protokół XXXVII sesji Paweł Kuźniar 2018-05-17 14:33:57
Projekty uchwał XXXVIII sesji Paweł Kuźniar 2018-05-17 14:33:21
Porządek obrad XXXVIII sesji Paweł Kuźniar 2018-05-17 14:33:08
Sesja XXXVIII - 29.05.2018 r Paweł Kuźniar 2018-05-17 14:32:22
Zapytanie ofertowe: Wykonanie dokumentacji na budowę drogi rowerowej łączącej gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin Paweł Kuźniar 2018-05-15 11:30:50
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.29.2018 - Dostawa gier i zabaw edukacyjnych do Zespołu Szkół w Kołbaczu na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-05-15 10:26:40
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.28.2018 - Dostawa publikacji książkowych do Zespołu Szkół w Kołbaczu na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-05-15 10:03:32
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.28.2018 - Dostawa publikacji książkowych do Zespołu Szkół w Kołbaczu na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-05-15 10:02:10
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotycząca placu zabaw w Binowie Paweł Kuźniar 2018-05-14 14:53:04
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotycząca placu zabaw przy świetlicy w Glinnej Paweł Kuźniar 2018-05-14 14:52:37
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotycząca placu zabaw przy blokach w Glinnej Paweł Kuźniar 2018-05-14 14:51:59