herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo przeznaczonej do sprzedaży - lokal mieszkalny nr 3, w budynku nr 20 w miejscowości Glinna Paweł Kuźniar 2018-01-25 16:12:56
Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo przeznaczonej do sprzedaży - nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 101/6, obręb 0014 Żelewo Paweł Kuźniar 2018-01-25 16:11:30
Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo przeznaczonej do sprzedaży - nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 101/4, obręb 0014 Żelewo Paweł Kuźniar 2018-01-25 16:10:54
Dowóz i odwóz uczniów i dzieci z terenu gminy Stare Czarnowo do Zespołu Szkół w Kołbaczu i Przedszkola Jarzębinka w Kołbaczu Paweł Kuźniar 2018-01-23 16:22:42
Budowa drogi gminnej w Kołbaczu Paweł Kuźniar 2018-01-22 16:49:08
Budowa drogi gminnej w Kołbaczu Paweł Kuźniar 2018-01-22 16:47:05
Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo przeznaczonej do sprzedaży Paweł Kuźniar 2018-01-22 08:48:23
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Kartno, Gmina Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-01-22 08:47:30
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 stycznia 2018 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku Paweł Kuźniar 2018-01-17 15:18:12
Zarządzenie Nr 83.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo i jednostkach organizacyjnych Gminy Stare Czarnowo Regulaminu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem oraz Kodeksu etyki pracowników Urzędu Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2018-01-17 13:51:47
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 stycznia 2018 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku Paweł Kuźniar 2018-01-16 15:39:44
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 stycznia 2018 r. o odwieszeniu postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji ściekowej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Dobropole Gryfińskie działki nr 64, 207, 211, 216/2, 216/3, 219, 222 obręb Dobropole oraz nr 207 i 247 obręb Śmierdnica Las Paweł Kuźniar 2018-01-16 15:30:33
Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Stare Czarnowo - Etap II Paweł Kuźniar 2018-01-16 10:22:35
Ogłoszenie nr 2/2017 - Bibliotekarz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starym Czarnowie - filii w Kołbaczu Paweł Kuźniar 2018-01-15 16:01:30
Terminy posiedzeń przedsesyjnych stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-01-15 16:01:02
Terminy posiedzeń przedsesyjnych stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-01-15 16:01:00
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-01-15 15:59:24
Protokół XXXIII sesji Paweł Kuźniar 2018-01-15 15:59:03
Protokół XXXII sesji Paweł Kuźniar 2018-01-15 15:58:46
Projekty uchwał XXXIV sesji Paweł Kuźniar 2018-01-15 15:58:03
Projekty uchwał XXXIV sesji Paweł Kuźniar 2018-01-15 15:57:28
Projekty uchwał XXXIV sesji Paweł Kuźniar 2018-01-15 15:54:37
Projekty uchwał XXXIV sesji Paweł Kuźniar 2018-01-15 15:52:48
Projekty uchwał XXXIV sesji Paweł Kuźniar 2018-01-15 15:50:06
Porządek obrad XXXIV sesji Paweł Kuźniar 2018-01-15 15:49:18
Sesja XXXIV - 30.01.2018 r Paweł Kuźniar 2018-01-15 15:47:12
Rok 2018 Paweł Kuźniar 2018-01-15 15:46:45
Zarządzenie Nr 2.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2018 Paweł Kuźniar 2018-01-12 20:16:22
Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego Paweł Kuźniar 2018-01-12 20:05:17
Wzór oferty realizacji zadania publicznego Paweł Kuźniar 2018-01-12 20:05:06
Zarządzenie Nr 2.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2018 Paweł Kuźniar 2018-01-12 19:58:50
Wzór oferty realizacji zadania publicznego Paweł Kuźniar 2018-01-12 19:57:06
Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego Paweł Kuźniar 2018-01-12 19:56:52
Wzory dokumentów Paweł Kuźniar 2018-01-12 19:56:01
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2018 Paweł Kuźniar 2018-01-12 19:55:26
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2018 - dokument usunięty Paweł Kuźniar 2018-01-12 19:55:19
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2018 - dokument usunięty Paweł Kuźniar 2018-01-12 19:55:07
Konkursy ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego dla organizacji pozarządowych Paweł Kuźniar 2018-01-12 19:54:41
Projekt budżetu Paweł Kuźniar 2018-01-11 11:44:37
Projekt WPF Paweł Kuźniar 2018-01-11 11:41:35