herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Stare Czarnowo w roku 2017 Paweł Kuźniar 2018-03-29 10:07:36
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Stare Czarnowo w roku 2017 Paweł Kuźniar 2018-03-29 10:01:30
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.12.2018 - Dostawa publikacji książkowych do Zespołu Szkół w Kołbaczu na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-03-27 14:23:49
Protokół XXXV sesji Paweł Kuźniar 2018-03-27 12:31:30
Terminy posiedzeń przedsesyjnych stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-03-27 12:31:11
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Paweł Kuźniar 2018-03-27 12:31:02
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Paweł Kuźniar 2018-03-27 12:31:00
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. Budowa drogi rowerowej łączącej gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin Paweł Kuźniar 2018-03-26 15:42:52
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stare Czarnowo na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2024 Paweł Kuźniar 2018-03-26 15:36:12
Ogłoszenie wyników konkursu Paweł Kuźniar 2018-03-26 15:31:29
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Paweł Kuźniar 2018-03-26 15:31:19
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stare Czarnowo na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2024 Paweł Kuźniar 2018-03-26 07:56:02
Wyniki naboru - Ogłoszenie nr 5/2017 Paweł Kuźniar 2018-03-25 07:37:59
Wyniki naboru - Ogłoszenie nr 4/2017 Paweł Kuźniar 2018-03-25 07:37:58
Porady prawne organizowane dla wszystkich mieszkańców gminy Stare Czarnowo w każdy ostatni piątek miesiąca Paweł Kuźniar 2018-03-23 21:32:47
Dane teleadresowe Paweł Kuźniar 2018-03-23 21:31:21
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.13.2018 - Dostawa pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół w Kołbaczu na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-03-23 20:36:30
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.15.2018 - Dostawa artykułów biurowych do Zespołu Szkół w Kołbaczu na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-03-23 11:55:19
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania poddasza budynku Zespołu Szkół w Kołbaczu na cele dydaktyczne Paweł Kuźniar 2018-03-23 11:41:19
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.14.2018 - Dostawa map, plansz i globusów do Zespołu Szkół w Kołbaczu na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-03-23 08:13:24
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.13.2018 - Dostawa pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół w Kołbaczu na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-03-23 08:13:13
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.14.2018 - Dostawa map, plansz i globusów do Zespołu Szkół w Kołbaczu na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-03-23 08:09:48
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.20.2018 - Prowadzenie zajęć dodatkowych, w tym zajęć specjalistycznych na potrzeby projektu pn. "Akademia aktywności" Paweł Kuźniar 2018-03-21 10:33:36
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.19.2018 - Dostawa produktów chemicznych, sprzętu laboratoryjnego i sprzętu medycznego do Zespołu Szkół w Kołbaczu na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-03-20 14:41:44
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.19.2018 - Dostawa produktów chemicznych, sprzętu laboratoryjnego i sprzętu medycznego do Zespołu Szkół w Kołbaczu na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-03-20 14:40:35
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.16.2018 - Dostawa artykułów na potrzeby zajęć teatralnych do Zespołu Szkół w Kołbaczu na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-03-20 11:53:07
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.15.2018 - Dostawa artykułów biurowych do Zespołu Szkół w Kołbaczu na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-03-20 11:52:23
Zarządzenie Nr 19.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2018 Paweł Kuźniar 2018-03-20 11:36:24
Zarządzenie Nr 19.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2018 Paweł Kuźniar 2018-03-20 11:33:36
Zarządzenie Nr 18.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37.2016 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-03-20 11:18:23
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.15.2018 - Dostawa artykułów biurowych do Zespołu Szkół w Kołbaczu na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-03-20 09:12:34
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.16.2018 - Dostawa artykułów na potrzeby zajęć teatralnych do Zespołu Szkół w Kołbaczu na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-03-20 08:01:34
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.16.2018 - Dostawa artykułów na potrzeby zajęć teatralnych do Zespołu Szkół w Kołbaczu na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-03-20 08:01:08
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.10.2018 - Prowadzenie zajęć dodatkowych, w tym zajęć specjalistycznych na potrzeby projektu pn. "Akademia aktywności" Paweł Kuźniar 2018-03-19 14:38:59
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.18.2018 - Dostawa gier i zabaw edukacyjnych do Zespołu Szkół w Kołbaczu na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-03-19 10:20:16
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.11.2018 - Dostawa produktów chemicznych, sprzętu laboratoryjnego i sprzętu medycznego do Zespołu Szkół w Kołbaczu na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-03-19 10:16:26
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.9.2018 - Dostawa gier i zabaw edukacyjnych do Zespołu Szkół w Kołbaczu na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-03-19 10:15:27
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.9.2018 - Dostawa gier i zabaw edukacyjnych do Zespołu Szkół w Kołbaczu na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-03-19 10:14:55
Informacja Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gryfinie Paweł Kuźniar 2018-03-19 09:35:32
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Żelewo, Gmina Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-03-16 15:56:37