herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Czarnowie z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Stare Czarnowo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Paweł Kuźniar 2018-10-01 16:39:15
Porady prawne organizowane dla wszystkich mieszkańców gminy Stare Czarnowo w każdy ostatni piątek miesiąca Paweł Kuźniar 2018-09-30 11:27:54
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Czarnowie z dnia 28 września 2018 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-09-28 14:02:21
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-09-28 14:01:25
Ogłoszenie konsultacji Paweł Kuźniar 2018-09-28 13:50:42
Formularz konsultacyjny Paweł Kuźniar 2018-09-28 13:50:26
Projekt Programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok Paweł Kuźniar 2018-09-28 13:49:43
Konsultacje Programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok Paweł Kuźniar 2018-09-28 13:49:20
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok Paweł Kuźniar 2018-09-28 13:48:54
Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie odwołania spotkania informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze Paweł Kuźniar 2018-09-28 10:29:12
Uchwała Nr VII/54/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Paweł Kuźniar 2018-09-27 08:07:46
Ogłoszenia konkursowe Paweł Kuźniar 2018-09-27 08:07:21
Księga rejestrowa instytucji kultury Paweł Kuźniar 2018-09-27 08:03:14
Wniosek o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury Paweł Kuźniar 2018-09-27 08:02:17
Wniosek o dokonanie zmian wpisu w rejestrze instytucji kultury Paweł Kuźniar 2018-09-27 08:01:53
Zarządzenie nr 67.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 września 2015 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o dokonanie zmian wpisu w rejestrze instytucji kultury, wzoru wniosku o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury, wzoru odpisu pełnego z księgi rejestrowej oraz wzoru odpisu skróconego z rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-09-27 08:00:22
Księga rejestrowa instytucji kultury Paweł Kuźniar 2018-09-27 07:59:03
Dotacje Paweł Kuźniar 2018-09-27 07:56:58
Rejestr instytucji kultury Paweł Kuźniar 2018-09-27 07:56:48
Związek Gmin Dolnej Odry Paweł Kuźniar 2018-09-26 12:22:48
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kołowo Paweł Kuźniar 2018-09-25 08:52:15
Informacja Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 24 września 2018 r. Paweł Kuźniar 2018-09-24 15:08:46
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-09-21 07:47:32
Zarządzenie Nr 54.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 września 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Stare Czarnowo w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Paweł Kuźniar 2018-09-19 08:47:58
Zarządzenie Nr 54.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 września 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Stare Czarnowo w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Paweł Kuźniar 2018-09-19 08:47:26
Zarządzenie Nr 53.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 11 września 2018 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na XLI Nadzwyczajnej Sesji VII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 września 2018 r. Paweł Kuźniar 2018-09-19 08:47:07
Zarządzenie Nr 54.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 września 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Stare Czarnowo w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Paweł Kuźniar 2018-09-19 08:45:45
Zarządzenie Nr 54.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 września 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Stare Czarnowo w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Paweł Kuźniar 2018-09-19 08:45:28
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kołowo Paweł Kuźniar 2018-09-18 15:31:00
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kołowo Paweł Kuźniar 2018-09-18 15:30:23
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kołowo Paweł Kuźniar 2018-09-18 15:27:59
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kołowo Paweł Kuźniar 2018-09-18 15:27:36
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Paweł Kuźniar 2018-09-18 15:22:34
Informacja o składzie osobowym, siedzibie i czasie pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Czarnowie Paweł Kuźniar 2018-09-18 08:35:54
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 września 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Paweł Kuźniar 2018-09-17 08:19:06
Związek Gmin Dolnej Odry Paweł Kuźniar 2018-09-13 10:16:26
Asystent rodziny Paweł Kuźniar 2018-09-13 10:09:21
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego Paweł Kuźniar 2018-09-13 10:08:57
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-09-12 16:37:24
Informacja o składzie osobowym, siedzibie i czasie pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Czarnowie Paweł Kuźniar 2018-09-12 11:01:39