herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębina i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kołbacz Paweł Kuźniar 2017-12-29 10:25:18
WPF i zmiany WPF Paweł Kuźniar 2017-12-29 08:46:15
Uchwała Nr XXXIII/261/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2017-2025 Paweł Kuźniar 2017-12-29 08:43:39
Zarządzenie Nr 85.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na XXXIII Sesji VII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 grudnia 2017 r. Paweł Kuźniar 2017-12-22 15:25:49
Zmiany Budżetu 2017 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2017-12-21 08:45:42
Uchwała Nr XXXIII/263/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności związanych z wymianą pokrycia dachowego na budynku nr 2 w miejscowości Nieznań Gmina Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-12-21 08:40:34
Uchwała Nr XXXIII/262/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych Paweł Kuźniar 2017-12-21 08:39:14
Uchwała Nr XXXIII/260/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2017 rok Paweł Kuźniar 2017-12-21 08:36:29
Uchwała Nr XXXIII/259/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2017 rok Paweł Kuźniar 2017-12-21 08:34:50
Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Stare Czarnowo - Etap II Paweł Kuźniar 2017-12-20 16:16:39
Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Stare Czarnowo - Etap II Paweł Kuźniar 2017-12-20 16:16:18
Zarządzenie Nr 84.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 12.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Stare Czarnowo zmienionego zarządzeniem nr 21.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 12.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-12-20 14:20:44
Porady prawne realizowane na podstawie ustawy uchwalonej w dniu 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, organizowane w każdy poniedziałek Paweł Kuźniar 2017-12-20 10:52:07
Porady prawne realizowane na podstawie ustawy uchwalonej w dniu 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, organizowane w każdy poniedziałek Paweł Kuźniar 2017-12-20 10:51:40
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębina i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kołbacz Paweł Kuźniar 2017-12-19 14:55:36
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębina i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kołbacz Paweł Kuźniar 2017-12-19 13:55:17
Prowadzenie zajęć dodatkowych, w tym zajęć specjalistycznych na potrzeby projektu pn. "Akademia aktywności" Paweł Kuźniar 2017-12-15 15:18:16
Prowadzenie zajęć dodatkowych, w tym zajęć specjalistycznych na potrzeby projektu pn. "Akademia aktywności" Paweł Kuźniar 2017-12-15 15:16:45
Prowadzenie zajęć dodatkowych, w tym zajęć specjalistycznych na potrzeby projektu pn. "Akademia aktywności" Paweł Kuźniar 2017-12-15 15:16:28
Prowadzenie zajęć dodatkowych, w tym zajęć specjalistycznych na potrzeby projektu pn. "Akademia aktywności" Paweł Kuźniar 2017-12-15 15:10:06
Prowadzenie zajęć dodatkowych, w tym zajęć specjalistycznych na potrzeby projektu pn. "Akademia aktywności" Paweł Kuźniar 2017-12-15 14:47:38
Prowadzenie zajęć dodatkowych, w tym zajęć specjalistycznych na potrzeby projektu pn. "Akademia aktywności" Paweł Kuźniar 2017-12-15 14:47:14
Uchwała Nr XXII/184/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Stare Czarnowo - dokument usunięty Paweł Kuźniar 2017-12-12 14:16:16
Uchwała Nr XXII/184/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Stare Czarnowo - dokument usunięty Paweł Kuźniar 2017-12-12 14:15:46
Druki do pobrania na rok 2018 Paweł Kuźniar 2017-12-12 14:14:39
Uchwała Nr XXII/188/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej Paweł Kuźniar 2017-12-12 14:13:43
Uchwała Nr XXII/187/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych Paweł Kuźniar 2017-12-12 14:13:30
Uchwała Nr XXII/186/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Paweł Kuźniar 2017-12-12 14:13:14
Uchwała Nr XXII/185/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Paweł Kuźniar 2017-12-12 14:11:54
Uchwała Nr XXII/184/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Stare Czarnowo - dokument usunięty Paweł Kuźniar 2017-12-12 14:11:34
Protokół XXXII sesji Paweł Kuźniar 2017-12-12 14:07:52
Rok 2018 Paweł Kuźniar 2017-12-12 14:00:54
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębina i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kołbacz Paweł Kuźniar 2017-12-12 12:43:36
Projekty uchwał XXXIII sesji - dokument usunięty Paweł Kuźniar 2017-12-11 14:36:41
Projekty uchwał XXXIII sesji Paweł Kuźniar 2017-12-11 14:36:02
Projekty uchwał XXXIII sesji - dokument usunięty Paweł Kuźniar 2017-12-11 14:35:56
Porządek obrad XXXIII sesji Paweł Kuźniar 2017-12-11 14:35:18
Projekty uchwał XXXIII sesji Paweł Kuźniar 2017-12-11 14:02:11
Zarządzenie Nr 82.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na XXXII Sesji VII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2017 r. Paweł Kuźniar 2017-12-11 13:57:44
Projekty uchwał XXXIII sesji - dokument usunięty Paweł Kuźniar 2017-12-11 09:40:35