herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania poddasza budynku Zespołu Szkół w Kołbaczu na cele dydaktyczne Paweł Kuźniar 2018-02-16 12:34:47
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Paweł Kuźniar 2018-02-16 08:42:01
Ogłoszenie wyników konkursu Paweł Kuźniar 2018-02-16 08:12:38
Budowa drogi gminnej w Kołbaczu Paweł Kuźniar 2018-02-15 13:22:12
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.3.2018 - Prowadzenie zajęć dodatkowych, w tym zajęć specjalistycznych na potrzeby projektu pn. "Akademia aktywności" Paweł Kuźniar 2018-02-15 10:24:00
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.3.2018 - Prowadzenie zajęć dodatkowych, w tym zajęć specjalistycznych na potrzeby projektu pn. "Akademia aktywności" Paweł Kuźniar 2018-02-15 09:54:55
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.2.2018 - Usługi transportowe na potrzeby projektu pn. "Akademia aktywności" Paweł Kuźniar 2018-02-15 09:50:46
Zarządzenie Nr 5.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2018 Paweł Kuźniar 2018-02-14 13:25:42
Terminy posiedzeń przedsesyjnych stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-02-14 09:56:25
Terminy posiedzeń przedsesyjnych stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-02-14 09:56:23
Projekty uchwał XXXV sesji Paweł Kuźniar 2018-02-14 09:53:09
Porządek obrad XXXV sesji Paweł Kuźniar 2018-02-14 09:51:52
Protokół XXXIV sesji Paweł Kuźniar 2018-02-14 09:51:31
Protokół XXXIV sesji Paweł Kuźniar 2018-02-14 09:46:45
Projekty uchwał XXXV sesji Paweł Kuźniar 2018-02-14 09:46:26
Porządek obrad XXXV sesji Paweł Kuźniar 2018-02-14 09:46:15
Sesja XXXV - 22.02.2018 r Paweł Kuźniar 2018-02-14 09:45:57
Wzór uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego Paweł Kuźniar 2018-02-14 08:20:06
Wzór uproszczonego sprawozdania z wykonania zadania publicznego Paweł Kuźniar 2018-02-14 08:19:37
Wzór uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego Paweł Kuźniar 2018-02-13 15:08:15
Wzór uproszczonego sprawozdania z wykonania zadania publicznego Paweł Kuźniar 2018-02-13 15:08:00
Wzór uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego Paweł Kuźniar 2018-02-13 15:04:26
Wzór uproszczonego sprawozdania z wykonania zadania publicznego Paweł Kuźniar 2018-02-13 15:04:15
Wzory dokumentów Paweł Kuźniar 2018-02-13 15:02:36
Zarządzenie Nr 6.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2018 Paweł Kuźniar 2018-02-13 15:02:12
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2018 Paweł Kuźniar 2018-02-13 15:00:44
Zarządzenie Nr 6.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2018 Paweł Kuźniar 2018-02-13 14:59:37
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 9 lutego 2018 r. o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia postępowania, złożonego przez Wójta Gminy Stare Czarnowo, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji ściekowej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Dobropole Gryfińskie Marcin Krawczyk 2018-02-13 12:19:09
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 9 lutego 2018 r. o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia postępowania, złożonego przez Wójta Gminy Stare Czarnowo, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji ściekowej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Dobropole Gryfińskie Marcin Krawczyk 2018-02-13 12:18:01
Dowóz i odwóz uczniów i dzieci z terenu gminy Stare Czarnowo do Zespołu Szkół w Kołbaczu i Przedszkola Jarzębinka w Kołbaczu Marcin Krawczyk 2018-02-12 15:35:28
Zarządzenie Nr 5.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2018 Marcin Krawczyk 2018-02-08 13:38:21
Zarządzenie Nr 5.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2018 Marcin Krawczyk 2018-02-08 12:27:33
Budowa drogi gminnej w Kołbaczu Marcin Krawczyk 2018-02-06 11:46:39
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.1.2018 - Prowadzenie zajęć dodatkowych, w tym zajęć specjalistycznych na potrzeby projektu pn. "Akademia aktywności" Paweł Kuźniar 2018-02-02 15:39:54
Dowóz i odwóz uczniów i dzieci z terenu gminy Stare Czarnowo do Zespołu Szkół w Kołbaczu i Przedszkola Jarzębinka w Kołbaczu Paweł Kuźniar 2018-02-02 15:32:09
Zarządzenie Nr 4.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na XXXIV Sesji VII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 stycznia 2018 r. Paweł Kuźniar 2018-02-02 15:30:33
WPF i zmiany WPF Paweł Kuźniar 2018-02-02 15:29:27
Uchwała Nr XXXIV/265/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2018-2025 Paweł Kuźniar 2018-02-02 15:23:48
WPF i zmiany WPF Paweł Kuźniar 2018-02-02 11:56:55
Budżet na rok 2018 Paweł Kuźniar 2018-02-02 11:56:16