herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Porady prawne organizowane dla wszystkich mieszkańców gminy Stare Czarnowo w każdy ostatni piątek miesiąca Paweł Kuźniar 2018-07-29 19:48:13
Dane teleadresowe Paweł Kuźniar 2018-07-29 19:47:37
Zarządzenie Nr 46.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na XL Sesji VII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 lipca 2018 r. Paweł Kuźniar 2018-07-27 15:30:40
Zarządzenie Nr 42.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 r. Paweł Kuźniar 2018-07-27 15:29:49
Zarządzenie Nr 43.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 r. Paweł Kuźniar 2018-07-27 15:29:12
Zarządzenie Nr 45.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 r. Paweł Kuźniar 2018-07-27 15:28:31
Udzielenie dla Gminy Stare Czarnowo kredytu długoterminowego w wysokości 3.300.000,00 złotych Paweł Kuźniar 2018-07-26 16:21:18
Udzielenie dla Gminy Stare Czarnowo kredytu długoterminowego w wysokości 3.300.000,00 złotych Paweł Kuźniar 2018-07-26 16:18:29
Udzielenie dla Gminy Stare Czarnowo kredytu długoterminowego w wysokości 3.300.000,00 złotych Paweł Kuźniar 2018-07-26 16:17:33
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Kartno, Gmina Stare Czarnowo, nr działki 128/6 i 128/10 Paweł Kuźniar 2018-07-25 14:30:35
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Kartno, Gmina Stare Czarnowo, nr działki 128/2 Paweł Kuźniar 2018-07-25 14:08:38
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Kartno, Gmina Stare Czarnowo, nr działki 128/6 i 128/10 Paweł Kuźniar 2018-07-25 14:07:58
statut Paweł Kuźniar 2018-07-25 13:55:28
statut Paweł Kuźniar 2018-07-25 13:54:24
statut Paweł Kuźniar 2018-07-25 13:53:59
statut Paweł Kuźniar 2018-07-25 13:53:49
WPF i zmiany WPF Paweł Kuźniar 2018-07-25 13:52:31
Zmiany Budżetu 2018 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2018-07-25 13:51:58
Uchwała Nr XL/314/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w prawie własności części wspólnych budynku oraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości zabudowanej, będącego własnością Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-07-25 13:49:27
Uchwała Nr XL/313/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w prawie własności części wspólnych budynku oraz oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie w nieruchomości zabudowanej, będącej własnością Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-07-25 13:48:53
Uchwała Nr XL/312/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w prawie własności części wspólnych budynku oraz oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w nieruchomości zabudowanej, będącej własnością Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-07-25 13:48:12
Uchwała Nr XL/311/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie dopłat do ceny odprowadzanych ścieków na terenie miejscowości Stare Czarnowo i Kołowo Paweł Kuźniar 2018-07-25 13:47:39
Uchwała Nr XL/310/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć w szkole, dla której organem prowadzącym jest gmina Stare Czarnowo i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli szkoły niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela Paweł Kuźniar 2018-07-25 13:47:04
Uchwała Nr XL/309/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/215/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-07-25 13:46:22
Uchwała Nr XL/308/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-07-25 13:45:44
Uchwała Nr XL/307/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-07-25 13:45:12
Uchwała Nr XL/306/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2018-2028 Paweł Kuźniar 2018-07-25 13:44:53
Uchwała Nr XL/305/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2018 rok Paweł Kuźniar 2018-07-25 13:43:59
Uchwała Nr XL/304/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-07-25 13:43:27
Protokół XXXIX sesji Paweł Kuźniar 2018-07-24 12:14:30
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 lipca 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi Glinna - Gliniec - Leśna Szosa Paweł Kuźniar 2018-07-24 08:11:28
Udzielenie dla Gminy Stare Czarnowo kredytu długoterminowego w wysokości 3.300.000,00 złotych Paweł Kuźniar 2018-07-23 08:28:10
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 lipca 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Paweł Kuźniar 2018-07-19 17:12:20
Zarządzenie Nr 44.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Referacie Finansowo-Księgowym w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2018-07-17 10:53:37
Wyniki naboru - Ogłoszenie nr 4/2018 Marcin Krawczyk 2018-07-17 09:43:12
Terminy posiedzeń przedsesyjnych stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-07-17 09:14:37
Protokół XXXIX sesji Paweł Kuźniar 2018-07-16 14:30:48
Wyniki naboru - Ogłoszenie nr 3/2018 Marcin Krawczyk 2018-07-13 17:20:05
Ogłoszenie nr 4/2018 Marcin Krawczyk 2018-07-13 17:06:56
Terminy posiedzeń przedsesyjnych stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-07-12 15:18:26