herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sesja IX - 06.07.2007 redaktor 2007-07-05 11:00:02
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza Przetarg nieograniczony na: Przebudowę drogi Binowo - Kołowo redaktor 2007-07-04 14:53:21
Wójt Gminy Stare Czarnowo Ogłasza przetarg nieograniczony na: Przebudowę drogi Dębina - Komorówko redaktor 2007-07-04 14:52:52
ZARZĄDZENIE NR II/25/2007 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 26.06.2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej redaktor 2007-07-04 07:10:27
ZARZĄDZENIE Nr II/21/07 WÓJTA GMINY STARE CZARNOWO z dnia 8 czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu redaktor 2007-07-04 07:10:15
ZARZĄDZENIE Nr II/23/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 czerwca 2007r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu. redaktor 2007-07-04 07:09:46
Zarządzenia Wójta Gminy dotyczące budżetu redaktor 2007-07-03 09:40:22
ZARZĄDZENIE NR II/24/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 r. redaktor 2007-07-03 09:38:14
ZARZĄDZENIE Nr II/22/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 czerwca 2007 w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2007 r. redaktor 2007-07-03 09:36:08
ZARZĄDZENIE NR II/19/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30.05.2007r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stare Czarnowo redaktor 2007-07-02 15:37:39
ZARZĄDZENIE Nr II/18/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie powołania komisji ds. przejęcia lokalu komunalnego przy ul. Szczecińskiej 54 w Starym Czarnowie. redaktor 2007-07-02 15:37:07
ZARZĄDZENIE NR II/17/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 r. redaktor 2007-07-02 15:35:36
ZARZĄDZENIE NR II/16/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 r. redaktor 2007-07-02 15:35:01
ZARZĄDZENIE NR II/15/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 r. redaktor 2007-07-02 15:32:39
ZARZĄDZENIE NR II/15/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 r. redaktor 2007-07-02 15:32:21
ZARZĄDZENIE NR II/15/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 r. redaktor 2007-07-02 15:28:34
ZARZĄDZENIE NR II/15/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 r. redaktor 2007-07-02 15:25:30
Zarządzenie Nr II/14/2007 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 kwietnia 2007 w sprawie : zmiany Zarządzenia Nr I/45/06 z dnia 30 października 2006r. Wójta Gminy Stare Czarnowo w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości. redaktor 2007-07-02 15:19:59
Zarządzenie Nr II/14/2007 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 kwietnia 2007 w sprawie : zmiany Zarządzenia Nr I/45/06 z dnia 30 października 2006r. Wójta Gminy Stare Czarnowo w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości. redaktor 2007-07-02 15:19:00
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza: I – ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości rolnej nr 157 z obrębu ewidencyjnego Binowo o powierzchni 1,66 ha. redaktor 2007-07-02 10:26:39
ZARZĄDZENIE NR II/25/2007 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 26.06.2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej redaktor 2007-06-28 14:51:29
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu redaktor 2007-06-15 12:18:56
ZARZĄDZENIE Nr II/21/07 WÓJTA GMINY STARE CZARNOWO z dnia 8 czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu redaktor 2007-06-15 12:16:00
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu redaktor 2007-06-15 12:13:42
ZARZĄDZENIE Nr II/21/07 WÓJTA GMINY STARE CZARNOWO z dnia 8 czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu redaktor 2007-06-15 11:38:25
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Stare Czarnowo w Gminie Stare Czarnowo - dokument usunięty redaktor 2007-06-14 13:12:19
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Stare Czarnowo w Gminie Stare Czarnowo redaktor 2007-06-14 13:12:10
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia aktualizacji / zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo - dokument usunięty redaktor 2007-06-14 13:11:37
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia aktualizacji / zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo redaktor 2007-06-14 13:10:58
Wójt Gminy Stare Czarnowo Ogłasza przetarg nieograniczony na: Przebudowę drogi Dębina - Komorówko redaktor 2007-06-14 12:01:40
Wójt Gminy Stare Czarnowo Ogłasza przetarg nieograniczony na: Przebudowę drogi Dębina - Komorówko redaktor 2007-06-14 12:01:10
Wójt Gminy Stare Czarnowo Ogłasza przetarg nieograniczony na: Przebudowę drogi Dębina - Komorówko redaktor 2007-06-14 12:00:22
Wójt Gminy Stare Czarnowo Ogłasza przetarg nieograniczony na: Przebudowę drogi Dębina - Komorówko redaktor 2007-06-14 11:53:12
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Stare Czarnowo w Gminie Stare Czarnowo - dokument usunięty redaktor 2007-06-12 07:47:03
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia aktualizacji / zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo - dokument usunięty redaktor 2007-06-12 07:46:22
OGŁOSZENIE w sprawie wyborów ławników sądowych na kadencję 2008- 2011 redaktor 2007-06-07 11:42:57
Wójt Gminy Stare Czarnowo Ogłasza przetarg nieograniczony na: Przebudowę drogi Dębina - Komorówko redaktor 2007-06-05 07:26:39
Wójt Gminy Stare Czarnowo Ogłasza przetarg nieograniczony na: Przebudowę drogi Dębina - Komorówko redaktor 2007-06-04 15:25:19
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza Przetarg nieograniczony na: Przebudowę drogi Binowo - Kołowo redaktor 2007-06-04 15:21:29
Zarządzenia Wójta Gminy dotyczące budżetu redaktor 2007-06-04 14:59:21