herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XIV/111/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Stare Czarnowo. redaktor 2008-02-26 12:29:47
UCHWAŁA NR XIV/110/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Kołbaczu i ustalenia wysokości opłat za wydawane posiłki. redaktor 2008-02-26 12:29:02
UCHWAŁA Nr XIV/109/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryf przedłożonych przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o. o. w Nowogardzie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stare Czarnowo. redaktor 2008-02-26 12:28:14
UCHWAŁA NR XIV/108/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie dotyczącego zmiany uchwały nr VI /76/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie. redaktor 2008-02-26 12:23:35
UCHWAŁA NR XIV/107/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Czarnowo na rok 2008. redaktor 2008-02-26 12:22:30
UCHWAŁA NR XIV/106/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy na rok 2008 Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego. redaktor 2008-02-26 12:21:31
UCHWAŁA NR XIV/105/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Stare Czarnowo na rok 2008. redaktor 2008-02-26 12:20:03
UCHWAŁA NR XIV/105/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Stare Czarnowo na rok 2008. redaktor 2008-02-26 12:19:01
UCHWAŁA NR XIV/104/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych na 2008 r. redaktor 2008-02-26 12:18:09
UCHWAŁA NR XIV/103/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska na 2008 r. redaktor 2008-02-26 12:17:20
UCHWAŁA NR XIV/102/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2008 r. redaktor 2008-02-26 12:16:18
UCHWAŁA NR XIV/101/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 r. redaktor 2008-02-26 12:13:28
UCHWAŁA NR XIV/100/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stare Czarnowo na 2008 r. redaktor 2008-02-26 12:12:42
UCHWAŁA NR XIV/99/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami osad Sosnówko, Mazurkowo i Leśniczówka Klęskowo konsultacji dotyczących połączenia z Gminą Miasto Szczecin redaktor 2008-02-26 12:11:29
Wójt Gminy Stare Czarnowo redaktor 2008-02-25 15:01:40
Materiały na sesję - projekty uchwał redaktor 2008-02-25 14:32:17
Porządek obrad redaktor 2008-02-25 14:31:47
ZARZĄDZENIE Nr II/1/2008 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 lutego 2008 roku w sprawie powołania komisji d/s przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami osad Sosnówko, Mazurkowo i Leśniczówka Klęskowo, dotyczących przyłączenia do Gminy Miasto Szczecin. redaktor 2008-02-20 14:11:03
ROK 2008 redaktor 2008-02-20 14:08:49
Materiały na sesję - projekty uchwał redaktor 2008-01-31 10:15:21
Materiały na sesję - projekty uchwał redaktor 2008-01-31 10:14:53
Porządek obrad redaktor 2008-01-31 10:06:21
Protokół z obrad redaktor 2008-01-31 10:01:26
Sesja XIV - 08.02.2008 redaktor 2008-01-31 09:59:06
ROK 2008 redaktor 2008-01-31 09:58:19
WÓJT GMINY STARE CZARNOWO informuje że dnia 30 stycznia 2008 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w miejscowości Kołbacz wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem na okres 3 lat. redaktor 2008-01-28 13:14:23
Dane teleadresowe redaktor 2008-01-23 09:25:57
Dane teleadresowe redaktor 2008-01-23 09:24:48
Dane teleadresowe redaktor 2008-01-23 09:23:26
Dane teleadresowe redaktor 2008-01-23 09:21:03
Dane teleadresowe redaktor 2008-01-23 09:19:08
Dane teleadresowe redaktor 2008-01-23 09:18:25
Dane teleadresowe redaktor 2008-01-23 09:15:43
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza: I – ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości z obrębu ewidencyjnego Stare Czarnowo. redaktor 2008-01-21 14:49:00
Zarządzenia Wójta Gminy dotyczące budżetu redaktor 2008-01-09 15:24:18
ZARZĄDZENIE NR II/61/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 grudnia 2007 w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2007 r. redaktor 2008-01-09 15:21:39
ZARZĄDZENIE Nr II/60/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 grudnia 2007 w sprawie: rozdysponowania rezerwy budżetowej z 2007 roku. redaktor 2008-01-09 15:13:21
ZARZĄDZENIE Nr II/60/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 grudnia 2007 w sprawie: rozdysponowania rezerwy budżetowej z 2007 roku. redaktor 2008-01-09 15:10:35
Zarządzenia Wójta Gminy dotyczące budżetu redaktor 2008-01-04 08:25:18
ZARZĄDZENIE NR II/59/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 r. redaktor 2008-01-04 08:21:20