herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XXXIX/289/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 października 2006 r. w sprawie opłaty targowej na 2007 r. redaktor 2006-11-02 14:34:17
UCHWAŁA NR XXXIX/288/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na rok 2007. redaktor 2006-11-02 14:32:11
UCHWAŁA NR XXXIX/287/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 października 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stare Czarnowo na rok 2007 i poboru podatku rolnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. redaktor 2006-11-02 14:29:50
UCHWAŁA NR XXXIX/286/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 października 2006 r. w sprawie opłat za świadczenia Przedszkola Publicznego w Kołbaczu. redaktor 2006-11-02 14:29:11
UCHWAŁA NR XXXIX/285/06 Rady Gminy Stare Czarnowo w sprawie zmiany budżetu na 2006 r. redaktor 2006-11-02 14:28:32
Jacek Zygmunt Chudak redaktor 2006-11-02 14:23:20
Bogumiła Cioch redaktor 2006-11-02 14:21:03
Jacek Gorczyca redaktor 2006-11-02 14:20:04
Wiesław Grzywiński redaktor 2006-11-02 14:19:05
Władysław Kałucki redaktor 2006-11-02 14:16:43
Bartosz Sławomir Kotylak redaktor 2006-11-02 14:15:40
Piotr Paweł Kowalczyk redaktor 2006-11-02 14:14:33
Marta Dorota Łoś redaktor 2006-11-02 14:13:13
Grażyna Halina Małecka redaktor 2006-11-02 14:12:09
Czesław Andrzej Mielnicki redaktor 2006-11-02 14:10:20
Mikołaj Zenon Róg redaktor 2006-11-02 13:59:58
Dariusz Rurzczycki redaktor 2006-11-02 13:56:49
Dariusz Rurzczycki - dokument usunięty redaktor 2006-11-02 13:55:46
Dariusz Rurzczycki - dokument usunięty redaktor 2006-11-02 13:55:39
Piotr Wacław Smykla redaktor 2006-11-02 13:53:16
Jan Zacharski redaktor 2006-11-02 13:51:48
Oświadczenia radnych na koniec IV kadencji redaktor 2006-11-02 13:49:55
INFORMACJA o składach osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. redaktor 2006-10-31 15:32:40
Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym najemcom. redaktor 2006-10-31 09:36:50
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza Przetarg nieograniczony na: Budowę sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół w Kołbaczu. redaktor 2006-10-27 11:55:15
Zarządzenia Wójta Gminy dotyczące budżetu redaktor 2006-10-26 13:59:32
ZARZĄDZENIE NR I/44/06 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 października 2006 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 r. redaktor 2006-10-26 13:57:40
ZARZĄDZENIE NR I/43/06 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 października 2006 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 r. redaktor 2006-10-26 13:57:09
ZARZĄDZENIE NR I/42/06 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 października 2006 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 r. redaktor 2006-10-26 13:56:36
Uchwała
Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 20 października 2006 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w obwodach na terenie gminy Stare Czarnowo w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz  wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
redaktor 2006-10-26 10:12:44
Uchwała
Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 20 października 2006 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w obwodach na terenie gminy Stare Czarnowo w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz  wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
redaktor 2006-10-26 10:11:42
OBWIESZCZENIE
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W STARYM CZARNOWIE z dnia 25 października 2006 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Stare Czarnowo zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
redaktor 2006-10-26 10:10:37
OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Czarnowie z dnia 19 października 2006 o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Stare Czarnowo w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006
redaktor 2006-10-19 15:30:28
Protokół Nr XXXVII/06 z XXXVII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo odbytej w dniu 4 września 2006 r. redaktor 2006-10-17 19:23:54
Uchwały Rady Gminy dotyczące budżetu redaktor 2006-10-17 18:38:59
UCHWAŁA NR XXXVIII/284/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 października 2006 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. redaktor 2006-10-17 18:36:33
UCHWAŁA NR XXXVIII/283/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej w Starym Czarnowie. redaktor 2006-10-17 18:35:32
UCHWAŁA NR XXXVIII/282/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych, położonych w miejscowości Glinna najemcom. redaktor 2006-10-17 18:34:43
UCHWAŁA NR XXXVIII/281/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych, położonych w miejscowości Glinna najemcom. redaktor 2006-10-17 18:34:01
UCHWAŁA NR XXXVIII/280/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 października 2006 r. w sprawie zmiany budżetu na 2006 r. redaktor 2006-10-17 18:33:16