herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Renata Marczewska redaktor 2007-02-03 11:46:43
Kazimerz Mendak redaktor 2007-02-03 11:45:16
Wiesław Pączka redaktor 2007-02-03 11:41:30
Mieczysław Piątkowski redaktor 2007-02-03 11:40:03
Joanna Rusinek redaktor 2007-02-03 11:38:22
Zenon Róg redaktor 2007-02-03 11:37:05
Andrzej Żerebecki redaktor 2007-02-03 11:35:54
Żerebecki Andrzej - dokument usunięty redaktor 2007-02-03 11:34:42
Żerebecki Andrzej - dokument usunięty redaktor 2007-02-03 11:33:51
Oświadczenia radnych na początek V kadencji redaktor 2007-02-03 11:32:19
ZARZĄDZENIE NR II/2/07 WÓJTA GMINY STARE CZARNOWO z dnia 10 stycznia 2007roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stare Czarnowo. redaktor 2007-02-03 10:37:35
ZARZĄDZENIE Nr II/1/07 WÓJTA GMINY STARE CZARNOWO z dnia 2 stycznia 2007 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. redaktor 2007-02-03 10:36:01
ROK 2007 redaktor 2007-02-03 10:34:57
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego redaktor 2007-02-03 10:34:27
Komisja Rewizyjna redaktor 2007-02-03 10:33:46
Komisja Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska redaktor 2007-02-03 10:32:54
Komisja Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych redaktor 2007-02-03 10:31:44
Komisja Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych redaktor 2007-02-03 10:29:18
Protokół z obrad redaktor 2007-02-03 10:27:56
UCHWAŁA NR IV/30/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie diet dla sołtysów. redaktor 2007-02-01 07:35:18
UCHWAŁA NR IV/29/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia miesięcznej diety zryczałtowanej dla Przewodniczącego  i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo. redaktor 2007-02-01 07:35:12
UCHWAŁA NR IV/28/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie diet dla radnych. redaktor 2007-02-01 07:35:04
UCHWAŁA NR IV/27/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu na 2007 r. redaktor 2007-02-01 07:34:54
UCHWAŁA NR IV/26/07 Rada Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie wyemitowania obligacji przez Gminę Stare Czarnowo oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. redaktor 2007-02-01 07:34:47
UCHWAŁA NR IV/25/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu na 2007 r. redaktor 2007-02-01 07:34:39
UCHWAŁA NR IV/24/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowych. redaktor 2007-02-01 07:34:32
UCHWAŁA NR IV/23/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie upoważnienia wójta gminy do zawarcia umowy z S.P.B. MARBUD sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim. redaktor 2007-02-01 07:34:21
UCHWAŁA NR IV/30/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie diet dla sołtysów. redaktor 2007-01-31 09:54:02
UCHWAŁA NR IV/29/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia miesięcznej diety zryczałtowanej dla Przewodniczącego  i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo. redaktor 2007-01-31 09:53:49
UCHWAŁA NR IV/28/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie diet dla radnych. redaktor 2007-01-31 09:53:29
UCHWAŁA NR IV/27/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu na 2007 r. redaktor 2007-01-31 09:53:04
UCHWAŁA NR IV/26/07 Rada Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie wyemitowania obligacji przez Gminę Stare Czarnowo oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. redaktor 2007-01-31 09:52:42
UCHWAŁA NR IV/25/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu na 2007 r. redaktor 2007-01-31 09:52:17
UCHWAŁA NR IV/24/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowych. redaktor 2007-01-31 09:51:31
UCHWAŁA NR IV/23/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie upoważnienia wójta gminy do zawarcia umowy z S.P.B. MARBUD sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim. redaktor 2007-01-31 09:51:20
Porządek obrad redaktor 2007-01-31 09:43:39
Sesja V - 02.02.2007 redaktor 2007-01-31 09:33:57
Uchwały Rady Gminy dotyczące budżetu redaktor 2007-01-30 17:52:30
UCHWAŁA NR IV/30/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie diet dla sołtysów. redaktor 2007-01-30 17:47:49
UCHWAŁA NR IV/29/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia miesięcznej diety zryczałtowanej dla Przewodniczącego  i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo. redaktor 2007-01-30 17:47:05