herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XXXVI/269/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości położonej w Starym Czarnowie na działce nr 494/5 na rzecz dotychczasowego najemcy. redaktor 2006-07-25 14:55:51
UCHWAŁA NR XXXVI/268/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały dotyczącego przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie. redaktor 2006-07-25 14:55:08
UCHWAŁA NR XXXVI/267/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stare Czarnowo na lata 2006 - 2015. redaktor 2006-07-25 14:54:22
UCHWAŁA NR XXXVI/266/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Czarnowo na rok 2006. redaktor 2006-07-25 14:51:43
UCHWAŁA NR XXXVI/265/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie zaliczenia ulic i dróg do kategorii dróg gminnych. redaktor 2006-07-25 14:50:36
UCHWAŁA NR XXXVI/265/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie zaliczenia ulic i dróg do kategorii dróg gminnych. redaktor 2006-07-25 14:49:45
UCHWAŁA NR XXXVI/264/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 lipca 2006 r . w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej położonej w miejscowości Stare Czarnowo. redaktor 2006-07-25 14:46:57
UCHWAŁA NR XXXVI/263/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie zmiany budżetu na 2006 r. redaktor 2006-07-25 14:44:07
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza: I – ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej. redaktor 2006-07-20 17:47:29
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza: ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - dokument usunięty redaktor 2006-07-20 17:43:06
Sprawozdanie kwartalne Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 marca 2006r. redaktor 2006-07-20 17:39:08
WÓJT GMINY STARE CZARNOWO informuje o możliwości odzyskania części pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej. redaktor 2006-07-20 17:35:47
Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY redaktor 2006-07-20 17:33:49
Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY redaktor 2006-07-20 17:33:28
ZARZĄDZENIE  Nr I/35/06 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. redaktor 2006-07-20 17:31:54
ZARZĄDZENIE Nr I/34/2006 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. redaktor 2006-07-20 17:31:10
ZARZĄDZENIE NR I/33/06 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. redaktor 2006-07-20 17:30:16
Zarządzenia Wójta Gminy dotyczące budżetu redaktor 2006-07-20 17:29:09
ZARZĄDZENIE NR I/31/06 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 r. redaktor 2006-07-20 17:27:21
Nabór na wolne stanowisko pracy - dokument usunięty Administrator Serwisu 2006-07-11 14:26:14
SIWZ - do pobrania Administrator Serwisu 2006-07-05 09:33:08
SIWZ - do pobrania Administrator Serwisu 2006-07-05 09:32:44
Ogłoszenie o zamówieniu Administrator Serwisu 2006-07-05 09:32:11
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza przetarg nieograniczony na: Adaptację świetlicy wiejskiej w Starym Czarnowie na cele społeczno – kulturalno – oświatowe. Administrator Serwisu 2006-07-05 09:31:35
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza przetarg nieograniczony na: Adaptację świetlicy wiejskiej w Starym Czarnowie na cele społeczno – kulturalno – oświatowe. Administrator Serwisu 2006-07-05 09:31:18
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza przetarg nieograniczony na: Adaptację świetlicy wiejskiej w Starym Czarnowie na cele społeczno – kulturalno – oświatowe. Administrator Serwisu 2006-07-05 09:30:36
Zarządzenia Wójta Gminy dotyczące budżetu redaktor 2006-06-30 13:24:42
ZARZĄDZENIE NR I/30/06 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 r. redaktor 2006-06-30 13:22:26
ZARZĄDZENIE NR I/29/06 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 czerwca 2006 r.w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 r. redaktor 2006-06-30 13:21:48
ZARZĄDZENIE NR I/28/06 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 26.06.2006 r. w sprawie powołania Komisji do uaktualnienia wartości działek niezabudowanych, zabudowanych i dróg gminnych w celu przygotowania informacji o stanie mienia komunalnego na 2006 r. redaktor 2006-06-30 13:21:37
ZARZĄDZENIE NR I/27/06 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 r. redaktor 2006-06-30 13:19:51
ZARZĄDZENIE NR I/26/06 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 26.05.2006r. redaktor 2006-06-30 13:16:27
Zarządzenia Wójta Gminy dotyczące budżetu redaktor 2006-06-29 14:42:07
ZARZĄDZENIE NR I/29/06 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 czerwca 2006 r.w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 r. redaktor 2006-06-29 14:40:15
Urząd Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości informacje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym miejscu, wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie a dotyczących sporządzonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zgody na realizacje inwestycji redaktor 2006-06-26 15:27:07
SIWZ - do pobrania redaktor 2006-06-22 12:21:12
Ogłoszenie przetargu redaktor 2006-06-22 12:19:43
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza przetarg nieograniczony na: Modernizację boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kołbaczu. Etap I redaktor 2006-06-22 12:18:58
Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY redaktor 2006-06-20 14:10:07
ZARZĄDZENIE NR 1/25/06 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 26.05.2006r. redaktor 2006-06-20 12:40:23