Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR III/11/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2006.

UCHWAŁA NR III/11/06

UCHWAŁA NR III/11/06
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 21 grudnia 2006 r.
 

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (teks jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ; z 2006 r. Nr 169, poz. 1420. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i  1218]   Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala co następuje:

§ 1.  Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2006, określając kwoty i ostateczne terminy wykonania tych wydatków zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Środki finansowe niewykorzystane w określonym w załączniku  terminie podlegają przekazaniu na dochody budżetu Gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

 

Załącznik do Uchwały Nr III/11/06
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 21 grudnia 2006 r.

Wykaz oraz plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006.

Dział Rozdział § Treść Kwota w zł Ostateczny  termin dokonania wydatku

750

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

230.000 zł

31 sierpnia 2007 r.

 

75023

 

URZĘDY GMIN
w tym:

230.000 zł
    6050

wydatki majątkowe
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
w tym:
adaptacja budynku GOK na nową siedzibę urzędu Gminy – montaż windy osobowej, docieplenie budynku, przełożenie dachu

230.000 zł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 29-12-2006 12:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-12-2006
Ostatnia aktualizacja: - 29-12-2006 12:31