herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR III/13/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Stare Czarnowo.

UCHWAŁA NR III/13/06

UCHWAŁA NR III/13/06
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 21 grudnia 2006 r.
 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Stare Czarnowo

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. 2001 r., Nr 142, poz. 1591; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 / oraz § 6 ust. 1, § 7, § 11 i załącznika nr 3 tabela I Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz. U. z 2005r. Nr 146, poz. 1223; z 2006 r. Nr 39, poz. 272/ Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo wynagrodzenie miesięczne ogółem w wysokości: 8140,00 zł brutto w tym:

* Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie

4300,00 zł

* dodatek funkcyjny w kwocie 1300,00 zł
* dodatek specjalny w kwocie wynoszącej
30 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego
oraz dodatku funkcyjnego
1680,00 zł
* 20% dodatku za wieloletnią pracę w kwocie   860,00 zł

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 4 grudnia 2006 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 29-12-2006 12:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-12-2006
Ostatnia aktualizacja: - 29-12-2006 12:40