herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR V/36/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Glinnej,  w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

UCHWAŁA NR V/36/07

UCHWAŁA NR V/36/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 2 lutego 2007 r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Glinnej,  w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ,,a’’ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 , poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 / oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175 poz. 1459; z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601 / Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie przetargu ustnego  nieograniczonego, lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku wielorodzinnym nr 25, klatka „A”, położonego na nieruchomości – działce nr 288/6 w miejscowości Glinna.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr V / 36 / 07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 2 lutego 2007 r.

Gmina Stare Czarnowo jest właścicielem lokalu nr 2, w budynku wielorodzinnym Nr 25, klatka „A”, usytuowanym na nieruchomości - działce nr 288/6 w miejscowości Glinna, dla której urządzona jest księga wieczysta nr 33508/7.
Lokal składa się z trzech pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki i ubikacji o powierzchni użytkowej 67,81 m2  oraz przynależnej do lokalu piwnicy i udziale 52/1000 w działce siedliskowej o powierzchni 1470 m2.
Lokal nie jest związany umową najmu - poprzedni właściciel nie przeprowadził zasiedlenia. Gmina Stare Czarnowo na podstawie Aktu notarialnego Rep. A 744/2006 z dnia 13 lutego 2006 r. stała się właścicielem pięciu lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym nr 25 oraz wieczystym użytkownikiem 290/1000 udziału w gruncie działki siedliskowej.  Z uwagi na to, że na ukończeniu jest proces przygotowania do sprzedaży - aktualnym najemcom - czterech mieszkań z omawianego budynku, w celu uniknięcia kosztów związanych z utrzymaniem pojedynczego lokalu, zasadnym jest przeznaczenie go do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 07-02-2007 12:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-02-2007
Ostatnia aktualizacja: - 07-02-2007 12:35