herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Porządek obrad

Porządek obrad VIII Sesji
V kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo
ustalony na dzień 27 kwietnia 2007 r. godz. 1300
- sala Urzędu Gminy Stare Czarnowo.

 1. Otwarcie obrad VIII sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołów z obrad VI i VII sesji Rady tj. z dnia 26.03.07 r.  i z dnia 05.04.2007 r.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.
 4. Informacja o pracy Rady Gminy.
 5. Informacja o stanie finansowym gminy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego części obrębu Binowo w Gminie Stare Czarnowo  - druk nr 4/VIII.
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 8. Sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym  Czarnowie za rok 2006 (w tym wykonanie budżetu ) i przedstawienie  potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2007
  1. dyskusja
 9. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu  Gminy Stare Czarnowo za rok 2006 oraz udzielenia absolutorium Wójtowi  Gminy Stare Czarnowo - druk nr 3/VIII. 
  1. opinia Składu Orzekającego RIO dot. sprawozdania z wykonania budżetu  gminy za 2006 r.
  2. przedstawienie wniosku komisji rewizyjnej Rady,
  3. opinia Składu Orzekającego RIO odnośnie przedłożonego wniosku  komisji rewizyjnej Rady,
  4. stanowiska komisji,
  5. dyskusja,
  6. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie kupna nieruchomości gruntowej ( dot. dz. nr 266/1  o pow. 229 m2 położonej w miejscowości Binowo) – druk nr 1/VIII,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w  drodze przetargu ustnego nieograniczonego w Binowie ( dot. dz. nr 157 o  pow. 16600 m2 ) – druk nr 2/VIII,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do  Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich – druk nr 5/VIII.
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2007 r.- druk nr 6/VIII
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 14. Zapytania sołtysów.
 15. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad VIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.
   

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 24-04-2007 13:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2007
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2007 13:53