herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR VIII/48/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich.

UCHWAŁA NR VIII/48/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 27 kwietnia 2007 r.


w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich.

Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. W celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych  interesów, wyraża się zgodę na utworzenie wspólnie z innymi gminami z terytorium kraju Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich i przystąpienie do Stowarzyszenia jako członek zwyczajny - założyciel.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Stare Czarnowo do reprezentowania Gminy  Stare Czarnowo na zebraniu założycielskim Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 07-05-2007 14:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-05-2007
Ostatnia aktualizacja: - 07-05-2007 14:58