herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR IX/56/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia zwrotu kosztów przejazdu w podróży służbowej przysługujących radnym Gminy Stare Czarnowo.

UCHWAŁA NR IX/56/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 6 lipca 2007 r.


w sprawie ustalenia zwrotu kosztów przejazdu w podróży służbowej przysługujących radnym Gminy Stare Czarnowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327/ oraz § 2 ust. 2 i § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Społecznych z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800; z 2002 r. Nr 14, poz. 138; z 2003 r. Nr 33, poz. 280) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. W przypadku przejazdu w podróży służbowej pojazdem  samochodowym nie będącym własnością gminy, radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu według maksymalnych stawek za jeden kilometr przebiegu, określonych na podstawie przepisów dotyczących warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy.

§ 2. Termin i miejsce wykonywania zadania oraz miejscowość  rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej określa Przewodniczący Rady Gminy Stare Czarnowo w poleceniu wyjazdu służbowego.

§ 3. Czynności związane z wystawieniem polecenia wyjazdu  służbowego dla Przewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo, o których mowa w § 2 wykonuje Wiceprzewodniczący Rady.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą  obowiązująca od 1 stycznia 2007 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 07-08-2007 10:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-08-2007
Ostatnia aktualizacja: redaktor 24-09-2007 10:34