herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE NR II/30/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30.08.2007r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stare Czarnowo

ZARZĄDZENIE NR II/30/07
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 30.08.2007r.


w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stare Czarnowo

Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz .U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm/ zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Stare Czarnowo / Zarządzenie Wójta Gminy Stare Czarnowo Nr I/8/03 z dnia 2 kwietnia 2003 roku z późn. zm./ wprowadza się następujące zmiany:

 1. W rozdziale 3 § 6 ust. 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: ,,Sekretariat /SE/”
 2. W rozdziale 3 § 6 ust. 1 dodaje się pkt. 16 w brzmieniu: ,,Ewidencja Działalności Gospodarczej /EDG/”
 3. W Rozdziale 6 § 20 otrzymuje brzmienie: ,,Do zadań Sekretariatu należy zapewnienie obsługi organizacyjnej Wójtowi, Zastępcy Wójta i Sekretarzowi oraz sprawy kancelaryjno –techniczne a w szczególności:…” (usuwa się :,,i stanowiska ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej)
 4. W Rozdziale 6 § 20 usuwa się pkt. 8, 9, 10, 11
 5. W Rozdziale 6 dodaje się § 33 w brzmieniu: ,,Do zadań stanowiska ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej należą sprawy dotyczące w szczególności:
  1. prowadzenie ewidencji przedsiębiorców;
  2. prowadzenie spraw związanych z zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z ich ewidencją;
  3. prowadzenie spraw związanych z targami i targowiskami;
  4. ustalanie czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych.”
 6. W rozdziale 7 § 33 i 34 otrzymują oznaczenie : ,,34 i 35”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 04-09-2007 12:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-09-2007
Ostatnia aktualizacja: redaktor 04-09-2007 14:18