herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XII/71/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zmiany budżetu na 2007 r.

UCHWAŁA NR  XII/71/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 października 2007 r.


w sprawie zmiany budżetu na 2007 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,  poz. 1806;  z  2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.  Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974/ Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 5.000 zł

Dział

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

5.000 zł

Rozdział

92695

Pozostała działalność

5.000 zł

 

§ 4300

Zakup usług pozostałych

5.000 zł

§ 2.  Zmniejsza się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 5.000 zł

Dział

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

5.000 zł

Rozdział

92601

Obiekty sportowe

5.000 zł

 

§ 6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

5.000 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 09-11-2007 12:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-11-2007
Ostatnia aktualizacja: - 09-11-2007 12:49