herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Porządek obrad

Porządek obrad XIII Sesji
V kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo
ustalony na dzień 14 grudnia 2007 r. godz. 1200
- sala konferencyjna Urzędu Gminy Stare Czarnowo ul. Św. Floriana 10

 1. Otwarcie obrad XIII sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy tj. z dn. 29.10.2007 r.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o stanie finansowym gminy.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2008 r. – druk nr 1/XIII,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r. - druk nr 10/XIII,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały w sprawie oświadczenia lustracyjnego Skarbnika Gminy Stare Czarnowo – druk nr 2/XIII,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stare Czarnowo –druk nr 3/XIII,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania – druk nr 4/XIII,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości – druk nr 5/XIII,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej – druk nr 6/XIII,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie – druk nr 8/XIII,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Czarnowie – druk nr 9/XII,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczącego ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „ Trawiasta Buczyna im. Profesora Stefana Kownasa ” – druk nr 7/XIII,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczącego ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „ Źródliskowa Buczyna im. Jerzego Jackowskiego ”- druk nr 11/XII,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczącego ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „ Buczynowe Wąwozy im. prof. Floriana Celińskiego ” – druk nr 12/XIII,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczącego ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „ Bukowe Zdroje im. Profesora Tadeusza Dominika ” – druk nr 13/XIII,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 19. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stare Czarnowo do Stowarzyszenia lokalnej grupy działania „DIROW” – Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich – druk Nr 14/XIII
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 20. Stanowisko Rady Gminy dotyczące zmiany granic Gminy Stare Czarnowo i Gminy Miasto Szczecin ( dot. mieszkańców ul. Pyrzyckiej, Topolowej oraz osady Sosnówko).
  1. dyskusja,
  2.  wypracowanie stanowiska
 21. Zapytania sołtysów.
 22. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 23. Wolne wnioski
 24. Zakończenie obrad XIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 11-12-2007 11:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-12-2007
Ostatnia aktualizacja: redaktor 31-12-2007 08:56